weby pro nejsevernější čechy

Jdeme k vám, pojďte k nám!

Hezká a záslužná akce proběhla v pátek 2.června v Městských sadech. Spolek CESTA K NÁM v čele s panem Martinem Benešem uspořádali již třináctý ročník stejnojmenného festivalu, tedy CESTA K NÁM, který je věnován dětem a lidem s mentálním a kombinovaným handicapem.

Jde o setkání klientů domovů se sociální péčí z Ústecka (ale některých ročníků se zúčastňovaly i domovy z jiných krajů), speciálních škol a organizací pomáhajících handicapovaným lidem, s veřejností.


Je to akce velmi potřebná. I když je to u veřejnosti s povědomím o dětech s handicapem o něco lepší , než v minulosti, stále si ještě mnoho lidí myslí, že tyto děti jsou prostě zavřeny v ústavu, ve svém světě. Tahle představa je daleko od pravdy. Děti navštěvují školu, provozují nejrůznější aktivity a často se zapojují do veřejných akcí. Pro děti je navíc šance na tomto festivalu předvést, co se ve škole či v domovech naučily, celý ten zábavný program si z větší části připravují pro sebe samé. Užijí si krásný den, mají radost ze setkání a veřejnost má možnost vidět, jak i tyto děti umí prožívat radost a štěstí, řekla mi paní Mgr. Michaela Sobotková, zástupkyně ředitelky SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ A PRAKTICKÉ ŠKOLY POD PARKEM v Ústí nad Labem, která se každoročních setkání účastní od samého počátku .
Děti se na svoje vystoupení vždycky obrovsky těší. Příprava na podobná vystoupení probíhá prakticky po celý školní rok v rámci školní práce, před akcí samotnou pak vybíráme to nejlepší a secvičujeme asi měsíc, prozradila Mgr. Radka Pokorná, učitelka speciální školy, která se právě chystala s dětmi na scénu. Společně pak předvedly krásné pásmo , složené z básniček, tanečků a divadelní pohádky O veliké houbě. Bylo vidět, jak moc si to děti užívaly.
Návštěvníci festivalu mohli vidět opravdu pestrý program, složený z dalších hudebních, tanečních i divadelních čísel, všechna vystoupení sklidila zasloužené hlasité ovace. Kromě kulturního programu se zde presentovaly také výrobky z terapeutických dílen, jejichž zakoupením bylo možno přispět drobnou finanční částkou .
Festival pravidelně podporuje Ústecký kraj i magistrát města a celá řada dalších sponzorů. Škoda jen, že zájem veřejnosti, i přes velmi příznivé počasí a příjemné prostředí, nebyl takový, jaký by si podobná akce zasloužila.