weby pro nejsevernější čechy

Noc kostelů 2017 v Rumburku a ve Filipově

V pátek 9. června 2017 se kostely v Rumburku a ve Filipově připojí k Noci kostelů 2017. Pro návštěvníky jsou připravena hudební vystoupení, vernisáž výstavy a program pro děti. Nabízené programy jsou o Noci kostelů 2017 zdarma, více www.nockostelu.cz.

Rumburská Loreta je přístupná od 17.00 do 20.00 h. Od 17.00 h. nabídne vystoupení dětí ze třídy Sluníčka Mateřské školy v Komenského ul. a od 19.30 h. koncert Krásnolipského komorního sboru. V 18.00 h. proběhne vernisáž výstavy „F. Biener a J. L. Hildebrandt – setkání barokních tvůrců“. Výstava představuje sakrální památky Loretu Rumburk, baziliku minor v Jablonném v Podještědí a hřbitovní kapli v Hainewalde ve fotografiích Jiřího Stejskala. V Loretě se průběžně konají komentované prohlídky s průvodcem. Dětem je určeno tvoření ve výtvarné dílně v ambitu. Vlastní loretánská kaple nabízí prostor ke ztišení a modlitbě.
V evangelickém kostele na Krásnolipské ulici v Rumburku se od 17.00 do 18.00 h. koná program pro děti „Už jste někdy stavěli pyramidu? aneb vzteklý faraon, přechod před Rudé moře a hledání desatera“.
Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se otevře od 20.00 do 22.00 h. Na programu jsou komentované prohlídky poutního kostela, výstava o historii poutního místa Filipov, ukázka hry na varhany v podání Jiřího Chluma a vystoupení Krásnolipského komorního sboru (20.30-21.00 h.). Noc kostelů 2017 ve Filipově pořádá Římskokatolická farnost Jiříkov.
Klára Mágrová

pátek 9. 6. 2017, 17.00-20.00 h.
Loreta Rumburk
Noc kostelů 2017
Vystoupení dětí ze třídy Sluníčka Mateřské školy v Komenského ul. (17.05 h.). Vernisáž výstavy „F. Biener a J. L. Hildebrandt – setkání barokních tvůrců“, fotografie Jiřího Stejskala (18.00 h.). Liturgická roucha a bohoslužebné předměty, komentovaná prohlídka (17.30, 19.00). Koncert Krásnolipského komorního sboru (19.30 h.). Průběžně: komentované prohlídky Lorety, výtvarná dílna pro děti, ztišení a meditace v loretánské kapli. Vstup volný, www.loretarumburk.cz

pátek 9. 6. 2017, 20.00-22.00 h.
Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
Noc kostelů 2017
Koncert Krásnolipského komorního sboru (20.30 h.), hra na varhany, komentované prohlídky s průvodcem, prohlídka výstavy o historii poutního místa Filipov. Vstup volný, www.poutni-mista-sluknovsko.cz