weby pro nejsevernější čechy

Česká kampaň

Některá slova to mají těžké. Dlouhé měsíce si na ně nikdo nevzpomene, a když konečně přijde jejich čas, nestačí se divit. Jsou ohýbána, jejich význam stavěn na hlavu a ještě navíc obviňována z toho, že jsou kluzká jako hadi, zákeřná a tak. Do trika teď právě dostává jedno takové pěkné, šťavnaté slovo – KAMPAŇ.

Slovníky ( ten wiki vševědoucí i ten papírový, který živoří v koutě mé knihovny) se shodují na tom, že slovo kampaň znamená – hromadné úsilí s určitým a obvykle krátkodobým cílem – a poznamenávají, že druhů kampaní je několik. Asi nejčastější, se kterou se potkáme, je kampaň reklamní, která se nám obvykle snaží vnutit něco, co nepotřebujeme, nebo by se to samo neprodalo. (Dobré věci se jak známo prodávají samy, že). Speciální kategorií je kampaň bilboardová – ale tady pozor! Jsme u úvodního problému s významem slova. Když je totiž na bilboardu polonahá slečna nabízející šroubováky nebo politik s duchaplným výrokem, JE to kampaň. Jsou-li tam ale na protest proti zákonu vylepeny státní vlajky, kampaň to NENÍ, i když všichni vědí, že to je za účelem prodloužení šikovného podnikání.
Ještě lepší veletoče se slovem nabízí kampaň politická, popřípadě volební (to podle toho jak daleko do voleb je). Pokud například nejmenovaný ministr několik let opakuje, že „všeci kradnú“, NENÍ to kampaň, ale relevantní politický názor s touhou napravit nepořádky. Pokud se ovšem začne řešit podnikání onoho samotného ministra a jeho rodiny, kampaň to naopak rozhodně JE, a to z kategorie volební a špinavá.
Speciální kategorií jsou pak kampaně, týkající se Hradu. Proto je dobré si do budoucna zapamatovat, že pokud se hlava státu v předvolebním čase jezdí pravidelně stravovat po všech koutech naší vlasti, kampaň to NENÍ, natož předvolební. Pokud ovšem někdo na tuto skutečnost neustále kriticky poukazuje, kampaň to JE, a to z kategorie nejhorší, totiž kampaň štvavá. Tu jsme myslím naposledy zažívali ve vysílání Svobodné Evropy či Hlasu Ameriky.
Ve výčtu už nám chybí jenom kampaň řepná, ale dnes, kdy je všude na polích už jen řepka, tohle slovní spojení zachází na úbytě. Třeba se znovu oživí těsně po volbách, až se budou sklízet hlavy poslanců, kteří se do parlamentních lavic už neprodrali.