weby pro nejsevernější čechy

Mapy kolem nás a jiné akce technické knihovny Liberec

10.-12. 10. 2017 – prostory ve 2.p.
MAPY KOLEM NÁS
Třídenní akce zaměřená na propagaci map, geografických informačních systémů, sběru dat i nových technologií, které s touto problematikou souvisí. Hravou a zábavnou formou ukážeme různé druhy a různá využití map – jak v praxi, tak pro relaxaci a zábavu. Program pro školy i veřejnost. Malujeme opět Mapu příběhů! Pro veřejnost je program dostupný kdykoliv bez registrace.
Veškeré informace můžete nalézt zde: https://goo.gl/TerfJ3


Úterý 10. 10. 2017 od 16.00 – Knihovna pro děti a mládež, 3. p.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
pohádková dílnička pro předškolní a nejmladší školní děti, tentokrát na téma Podzimní pohádky.

VÝSTAVY:
6. 10. – 31. 10. 2017 – Výstavní prostory, -1.p.
OČIMA GENERACÍ – Vystup ze své ulity
Výtvarné a literární práce dětí, mládeže a seniorů představují letošní téma projektu Festival OČIMA GENERACÍ, jehož součástí tato výstava je. Téma „Vystup ze své ulity“ umožnilo tvůrcům představit sebe sama způsobem, jakým by si přáli, aby je vnímali jiní. Malí i velcí tvůrci ve věkovém rozpětí více než 80 let svou tvorbou opět obohatili program celorepublikového projektu, jehož hlavním záměrem je sbližování generací. Výstava také představí mnohé mezigenerační aktivity realizované v rámci Libereckého kraje.
Projekt získal záštitu ministra kultury Daniela Hermana a Asociace krajů ČR.
workshop a autorské čtení: 20. 10., 10.00-14.00, 2. patro
Pořádá: Cor Apertum, z.s., a Krajská vědecká knihovna v Liberci

9. 10. – 27. 10. 2017 – Předsálí, 2.p.
MAPY KOLEM NÁS
Doprovodná výstava k třídenní akci „Mapy kolem nás“, která se uskuteční ve dnech 10.-12. 10. 2017. Více: https://goo.gl/TerfJ3
Pořádá: Liberecký kraj a Krajská vědecká knihovna v Liberci

Tagy