weby pro nejsevernější čechy

10. ročník INTERGRA JAM v Ústí nad Labem

Ve středu 9. května se v Městském parku Ústí nad Labem konal již desátý ročník umělecko-integračního festivalu zaměřeného na integraci marginalizovaných skupin INTEGRA JAM.


Pořádá jej Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, vznikl jako součást projektu „Umělecká tvorba jako prostředek integrace mentálně, zdravotně, sociálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti“. Jeho cílem je budování pozitivních sociálních vazeb při skupinových výtvarně a pohybově tvůrčích činnostech a v souvislosti s tím integrace sociálně, mentálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti.
Autorkami úspěšného projektu a oblíbeného festivalu jsou Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D. a Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D.
„Festival užívá spolupráce a komunikace v průběhu výtvarné tvorby jako katalyzátoru vzájemného poznávání různých skupin obyvatel a odstraňování předsudků a bariér. Nabízí tak prostor pro setkání nejrůznějších skupin společnosti,“ říká Jitka Kratochvílová.
Na jednom místě mají klienti center denní péče, sociálních ústavů, žáci speciálních základních škol, studenti vysokých škol, umělci, pedagogové, žáci a studenti základních a středních škol, děti, senioři i veřejnost možnost společně tvořit, komunikovat a poznat nové prostředí, nové lidi, nové způsoby a možnosti výtvarného vyjádření.
„Každý, kdo přijde, si může vybrat z širokého repertoáru výtvarných aktivit či pohybových her, zapojit se do činnosti různých tvůrčích skupin, které pro ně připravili studenti katedry výtvarné kultury a katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP a umělci,“ doplňuje Hana Pejčochová.
Na patnácti stanovištích v prostoru celého parku si mohli návštěvníci vyzkoušet velké množství aktivit a výtvarných činností, vyrobit si tašku přátelství, vlastní „placku“, vyzkoušet sprejování s umělcem, vyrobit si vlastní mezigalaktickou loď, tvořit z hlíny či z kartonu, zkusit svou šikovnost na lanových drahách a mnohé další.
Kulturní program byl letos oživen maňáskovou pohádkou Lakomá Barka v provedení výborných herců ústeckého Činoheráku Jana Jankovského a Kryštofa Rýmského a několika hudebními uskupeními studentských kapel či kapel složených z klientů denních center.
Výborná nálada byla navíc korunována výtečným počasím.