weby pro nejsevernější čechy

Kde domov můj? Wo ist mein Heim? Výstava o společné historie Čechů a Němců na zámku Weesenstein.

Na zámku Weesenstein, který leží na půl cesty mezi Pirnou a Drážďany jsme byli letos zjara na výstavě, která se věnovala roli právě téhle budovy při snaze zachránit umělecká díla z drážďanských galerií před válkou, která postupovala zrovna zpátky do Berlína.

Tuto sobotu 27/10/2018 tady otevřou novou výstavu, která se týká další kapitoly společné historie Němců a Čechů.

U příležitosti 100. výročí založení Československa bude na zámku Weesenstein 27. října 2018 slavnostně zahájena mimořádná výstava »Země česká, domov můj!« osvětlujícící málo známou kapitolu česko-německých vztahů, kterou je soužití Čechů a Němců v letech 1918 – 1945. Zámek Weesenstein se nachází nedaleko českých hranic na cestě do Drážďan. Výstava trvá až do 3. března 2019, je v celá v češtině a je k ní k dispozici rozsáhlá dvoujazyčná publikace.

»Kde domov můj?« táže se česká národní hymna, jež se stala inspirací pro název výstavy. Právě české pohraničí bylo oblastí, kde dříve žily dva národy vedle sebe – Češi a Němci. Výstava vypráví o světlých i stinných stránkách jejich společného soužití, které skončilo v roce 1945 odsunutím německého obyvatelstva.

Jedním z klíčových momentů výstavy je zhodnocení významu oficiální německé verze české hymny platné za první republiky (1918 až 1938). Píseň »Kde domov můj«, složená roku 1834 Josefem Kajetánem Tylem (1808–1856) pro veselohru Fidlovačka a zhudebněná Františkem Škroupem (něm. Franz Skraup, 1801–1862) patřila k symbolům českého národního hnutí. Od roku 1918 sloužila tato populární skladba jako první sloka československé národní hymny. Vedle české existovala i úřední německá verze. S obsahem této písně mohli souhlasit i němečtí obyvatelé, neboť i pro ně byly Čechy jejich domovem: „Wo ist mein Heim? | Mein Vaterland? | Wo durch Wiesen Bäche brausen, | Wo auf Felsen Wälder sausen, | Wo ein Eden uns entzückt, | Wenn der Lenz die Fluren schmückt: | Dieses Land, so schön vor allen, | Böhmen ist mein Heimatland. | Böhmen ist mein Heimatland.“

Na zámku Weesenstein se již několik let intenzivně věnují různým aspektům česko-saské historie. U příležitosti 100. výročí založení Československa přináší jejich nejnovější projekt zajímavé informace o nedávné historii Česka, ale i Německa a připomíná tak pro veřejnost méně známé události, jež se zde odehrály mezi roky 1918 a 1945.

Mimořádná výstava, subvencovaná z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe 2014–2020 částkou 15 000 EUR, byla od začátku koncipována jako putovní. Po zámku Weesenstein se tato výstava přesouvá na zámek v Děčíně a poté se objeví i v Městském muzeu v Ústí nad Labem. Doprovodné materiály a veškerá dokumentace k výstavě jsou dvojjazyčné a tudíž přístupné pro všechny, kteří se o dané téma zajímají.

Euroregion Elbe/Labe je od roku 1993 členem pracovní skupiny přeshraničních evropských regionů a podporován Evropskou unií. Cílem této přeshraniční spolupráce je budování vzájemné důvěry a podpora rozvoje v nejrůznějších oblastech společenského života.

 

Tagy