weby pro nejsevernější čechy

Liberecký magistrát informuje: O evakuované z Vesce je postaráno

Včera v půl druhé odpoledne došlo k uzavření objektu ubytovny U Kolory 99. Důvodem byla narušená statika domu. Dům není v majetku města, podle zápisu v katastru nemovitostí patří soukromé osobě, panu Radimovi Urbanovi. Autorizovaný statik na místě potvrdil možné zřícení objektu a nechal ho uzavřít a zapečetit. Ve spolupráci s oddělením krizového řízení magistrátu a libereckými hasiči pak byli obyvatelé domu evakuováni. Úředníci města začali s dotčenými řešit náhradní ubytování. S tím pomáhala také organizace Romodrom.

„Pro obyvatele domu jde o mimořádně složitou věc, obzvláště v tomto předvánočním čase, ale nepřekvapilo mne, že k tomu došlo. Očekával jsem to mnohem dříve. Dům je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu a k jeho zhoršování částečně přispívalo i chování jeho obyvatel,“ komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Z prvních odhadovaných údajů o počtu osob bez přístřeší (22) se ustálil počet na 31, z toho sedmičlenná rodina byla přestěhována do sousedního objektu, kde je možnost jejich třídenního pobytu. Zbylé dvě rodiny (10 dospělých a 7 dětí, 2 dospělé a 5 dětí) bylo potřeba ubytovat.

„Někteří z evakuovaných přečkali dnešní noc v ubytovně Mydlák na Františkově a další v centru Naděje. Za přítomnosti hasičů mohli obyvatelé domu ještě včera vstoupit do domu a sbalit si věci osobní potřeby, doklady, stravu a ošacení. Od dnešního rána jsou u nás na Uranu, kde jim kolegové z odboru sociální péče, oddělení humanitního a Romodromu pomáhají najít řešení jejich nepříznivé životní situace s cílem zajistit možnou finanční podporu z úřadu práce. Celé to totiž spadá pod státní sociální správu,“ uvádí Jana Kodymová, mluvčí magistrátu. V tuto chvíli mají, podle odboru sociální péče (státní správa), již všichni obyvatelé zajištěno alespoň dočasné náhradní ubytování.

„V celé věci vidím tři hlavní viníky. Za prvé majitele nemovitosti, který objekt využíval výhradně k byznysu s chudobou, aniž by do něj alespoň přiměřeně investoval, za druhé samotné nájemníky a do třetice stát, který nedokáže legislativně a finančně podpořit obce a města natolik, aby zásadně investovaly do rozvoje veřejného bydlení,“ říká náměstek Ivan Langr.

„Dotčeným lidem se budeme samozřejmě nadále snažit pomoci v rámci všech možností, které máme. Ať už cíleným sociálním poradenstvím nebo zprostředkováním potřebných sociálních dávek (státní správa + terénní pracovníci samosprávy). Stejně tak ale předpokládám aktivní přístup původních obyvatel domu a snahu hledat si nové bydlení individuálně,“ uzavírá náměstek Langr.

Tagy