weby pro nejsevernější čechy

Kraj prodává, daruje a nakupuje majetek. I tím podporuje rozvoj obcí a jejich investice

Liberecký kraj se jako správný hospodář stará o svůj majetek. Objekty a pozemky ve svém vlastnictví prodává či daruje. Kraj nabízí nepotřebný nemovitý majetek, pro který nemá využití. Obcím daruje především pozemky či silnice. V některých případech kraj o pozemky a objekty sám usiluje. Chce převzít například liberecké autobusového nádraží.

K prodeji majetku Liberecký kraj přistupuje ve chvíli, kdy už pro něj nemá využití. Kraj příjmy, které z prodeje majetku ve svém vlastnictví získá, investuje tam, kde peníze chybí. Majetek nabízí formou otevřeného nabídkového řízení a může se tak do něj přihlásit každý, kdo má zájem. „Každá zima se na nevyužívaných objektech podepíše, proto i z důvodu hospodárnosti je namístě, se takového majetek zbavit. O prodeji ale musí nejprve rozhodnout orgány kraje. Majetek prodáme až tehdy, pokud se nenajde zájemce mezi našimi příspěvkovými organizacemi,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Kraj aktuálně nabízí nevyužívanou administrativní budovu v Liberci v ulici Klostermannova za minimální nabídkovou kupní cenu 6,8 milionu korun, budovu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích za 3,9 milionu korun a pozemek v k. ú. Jestřebí za 0,5 milionu korun. Připravuje také prodej bývalého dětského domova v Jablonci nad Nisou v ulici Palackého, kde kraj stanovil cenu ve výši 15,2 milionu korun.

Kromě prodeje kraj také nakupuje. Má například zájem o převzetí libereckého autobusového nádraží. Se statutárním městem Liberec kraj podepsal memorandum a chce blíže spolupracovat na tom, aby zde vznikl přestupní terminál pro veřejnou a příměstskou dopravu se zhruba 12 stáními pro autobusy. Usiluje také o parkovací dům pro 400 osobních vozidel. Odhadované náklady na stavbu se budou pohybovat v řádech stovek milionů korun. „Autobusové nádraží příměstské dopravy v Liberci je pro Liberecký kraj důležitým místem. Chceme mít kontrolu nad vlakovou a autobusovou dopravou a zvýšit tak komfort cestujících,“dodala Volfová.

Kromě koupě a prodeje kraj nabízí třetí možnost převodu majetku, a to darování. Nejčastěji daruje pozemky obcím za účelem vybudování chodníků a majetkoprávně vypořádává pozemky včetně komunikací, které budou vyřazeny z krajské silniční sítě. „V těchto případech kraj sice za tyto pozemky peníze nedostane, pro obce to však znamená urychlení stavebních řízení a také mohou ušetřené finanční prostředky za nákup pozemků investovat do svého dalšího rozvoje. A když se rozvíjí jednotlivé obce, rozvíjí se celý region. Díky tomu mohou obce vybudovat chodníky, silnice či veřejné osvětlení,“ vysvětlila Jitka Volfová.

V prvním čtvrtletí letošního roku Liberecký kraj bezúplatně převedl přibližně 10.387 m2pozemků na obce a 12.762 m2pozemků na města, aby na nich podél silnic vybudovaly chodníky. Kraj tak podporuje zvýšení bezpečnosti občanů v regionu a samotný rozvoj obcí. „V prvním čtvrtletí letošního roku jsme za tímto účelem bezúplatně převedli pozemky v účetní hodnotě 947.737 korun na 8 obcí a 8 měst,“ dodala statutární náměstkyně Volfová.

Největší plochu pozemků Liberecký kraj v současné době převádí na obec Oldřichov v Hájích. (jedná se o výměru cca 4.816 m2) a na Město Jablonné v Podještědí (výměra cca 4.759 m2). „Chceme v tomto pokračovat. Pokud budeme mít vhodné pozemky, nebráníme se s obcemi zahájit podobné majetkoprávní operace,“doplnila Volfová.

V prvním čtvrtletí letošního roku se taktéž kraji podařilo s některými obcemi vyjednat převzetí komunikací, které z hlediska svého účelu již nespadají do krajské silniční sítě. Jedná se například o silnici III/01021 městu Harrachov, silnici III/27018 a 27015 městu Jablonné v Podještědí, silnici III/03520 obci Dlouhý Most, III/27911 obci Pěnčín, III/27110 a III/2719 městu Hrádek nad Nisou, III/28712 městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, II/268 městu Zákupy a III/0356 obci Višňová.

 

Tagy