weby pro nejsevernější čechy

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa 2019

Letošní již 14. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa se uskuteční 2. května ve 21 městech České republiky.

V roce 2019 se k akci nově připojují Karlovy Vary, Mikulov, Nýrsko, Prostějov a Teplice. Ve všech městech čtení zahájíme ve 14.00. Nejdéle se bude číst v Praze v Brně, a to do 17.00. Záštitu nad letošní akcí přijali velvyslanec státu Izrael v ČR J.E. Daniel Meron a ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček.

Jádrem akce je maraton čtení jmen jednotlivých žen, mužů a dětí, kteří byli kvůli svému přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekvováni a zavražděni během druhé světové války. „Zapojit se do čtení jmen obětí může každý – akce je určena široké veřejnosti. Hojně se do čtení jmen zapojují nejen pamětníci a přeživší koncentračních táborů a jejich potomci, ale též mladí lidé, někdy i celé školní skupiny. Velice nás těší, že se každý rok k veřejnému čtení přidávají nová města,“ popisuje veřejné čtení jmen obětí holocaustu Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy. Seznamy na čtení jmen vycházejí z Databáze obětí, která je dostupná na portálu www.holocaust.cz a kterou vytvořil a spravuje Institut Terezínské iniciativy.

Veřejné čtení jmen probíhá v Praze každoročně od roku 2006. V roce 2014 se akce začala rozšiřovat i do dalších měst. Jedním z prvních bylo Brno. V témže roce se začala číst i jména lidí, kteří byli zavražděni pro svůj romský původ. Rozšiřování Veřejného čtení jmen obětí do dalších měst je výsledkem aktivity tamních pořadatelů. Ať už to jsou židovské obce, městské úřady, místní muzea, knihovny, pedagogové či dobrovolníci. Ve většině míst navazuje tato akce na stávají projekty. V jednotlivých městech jsou čtena také jména obětí z daného regionu. Posledním městem, které se akci letos připojilo, jsou Poděbrady, kde budou jména obětí číst studenti zdejších škol. Akce zde bude zakončena sázením růže na paměť obětí studenty Hotelové školy.

V Praze se Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa bude probíhat na náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3, a to od 14:00 do 17:00. Každý, kdo přijde, obdrží seznam několika jmen se stručnými osobními údaji. Jména pak může dle svého uvážení veřejně přečíst. Každý návštěvník zároveň obdrží informační materiály.

Na čtení jmen v Praze přislíbili účast velvyslanec státu Izrael J. E. Daniel Meron, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, bývalý ministr kultury Daniel Herman, velvyslanec Francie J.E. Roland Galharague, velvyslanec Rakouska J.E. Dr. Alexander Grubmayr, velvyslanec Německa Dr. Christoph Israng a další. Akce se pravidelně účastní i členové Terezínské iniciativy, mezinárodního sdružení bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí (a jejich přímých potomků), aby si připomněli své příbuzné, kteří pronásledování za druhé světové války nepřežili. Pražské čtení jmen se koná za podpory Městské části Praha 3 a celorepublikově akci podpořil Nadační fond obětem holocaustu.

Tereza Štěpková, ředitelka, Institut Terezínské iniciativy, www.terezinstudies.cz

Další informace:
Eliška Waageová, koordinátorka
Email: eliska.waageova@terezinstudies.cz
Tel.: 737 432 233

Zpráva a fotografie z loňské akce dostupné na http://www.terezinstudies.cz/events/jom-ha-soa/jom_ha_soa_2018.html

Institut Terezínské iniciativy:

Institut Terezínské iniciativy podporuje vědecký výzkumu různých aspektů moderních dějin, zejména vztahů většiny a menšin žijících v prostoru dnešní České republiky. Provozuje vzdělávací portál holocaust.cz, Databázi obětí holocaustu a veřejnou odbornou knihovnu. Vydává odborné publikace a pořádá vzdělávací semináře pro učitele a žáky českých škol a veřejnost. Organizuje každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa.

Místa a časy konání:
Brno: Moravské nám. před Místodržitelským palácem, 14 až 17 hodin
Havlíčkův Brod: Havlíčkovo náměstí, 14 až 15.30 hodin
Horažďovice: Nový židovský hřbitov na Loretě (ulice Odbojářů), 14 až 15 hodin
Karlovy Vary: před Hlavní poštou na třídě T.G.M., 14 až 16 hodin
Klatovy: u pomníku obětem holocaustu (na souběhu ulic Randova a Denisova), 14 až 15 hodin
Kolín: Karlovo náměstí, 14 až 16 hodin
Kosova Hora: Synagoga Kosova Hora, 14 až 16 hodin
Kutná Hora: Spolkový dům v Kutné Hoře, 14 až 15 hodin
Liberec: před Krajskou vědeckou knihovnou (Rumjancevova 1362, Liberec 1), 14 až 15 hodin
Lipník nad Bečvou: kostel Církve československé husitské – bývalá synagoga, Perštýnská ulice, 14 až 15 hodin
Mělník: Park u kostela sv. Petra a Pavla, 14 až 15 hodin
Mikulov: zámek Mikulov, 14 až 15 hodin
Nýrsko: Náměstí před budovou Muzea a knihovny Nýrsko, 14 až 15 hodin
Olomouc: Horní náměstí, 14 až 16 hodin
Plzeň: Smetanovy sady, U Branky, 14 až 16 hodin
Praha: náměstí Jiřího z Poděbrad, 14 až 17 hodin
Prostějov: nám. T. G. Masaryka, před budovou muzea, 14 až 15.30 hodin
Sušice: náměstí Svobody, 14 až 15 hodin
Teplice: Mírové náměstí, 14 až 15.30 hodin
Ústí nad Labem: piazzetta před Hraničářem, 14 až 15.30 hodin
Ústí nad Orlicí: Městská knihovna, Příkopy 376, 14 až 15 hodin
Poděbrady: u pamětní desky naproti Základní škole Václava Havla, 14.00

Připomínáme, že v Liberci se veřejné čtení koná 2.5.2019 od 14 do 15 hod. před Krajskou vědeckou knihovnou (Rumjancevova 1362/1).

S pozdravem

Lea Květ

Židovská obec Liberec