weby pro nejsevernější čechy

EDUbus zastaví u 14 škol na Šluknovsku

Ode dneška se školáci z Rumburska a Varnsdorfska střídají v EDUbusu, mobilní polytechnické laboratoři. Celkem jedenáct stovek žáků si vyzkouší práci s roboty, chemické pokusy, hrátky s elektřinou nebo třeba suchý led či alternativní zdroje energie.
EDUbus objede v následujících zhruba 2 týdnech, tj. od 31. října do 18. listopadu, celkem 14 škol, jmenovitě ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Náměstí E. Beneše Varnsdorf, ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf, ZŠ a MŠ Rybniště, ZŠ Východní Varnsdorf, ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Pastelka Rumburk, ZŠ J. Vohradského Šluknov, ZŠ Edisonova Varnsdorf, ZŠ Krásná Lípa, ZŠ a MŠ Staré Křečany, SpecZŠ Rumburk a Šluknov, ZŠ a MŠ Vilémov, ZŠ a MŠ Lipová. Jedná se unikátní projekt na polytechnické vzdělávání, který je pro regionální školy finančně podpořen z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rumburk a ORP Varnsdorf (zkráceně MAP II), jenž byl podpořen Evropskou Unií prostřednictvím OP VVV.
„Požadavek na posílení zručnosti dětí a praktického pochopení současných vědecko-technických poznatků stále cílí. V rámci projektu MAP II chceme naše žáky a pedagogy podpořit v rozvoji polytechnického vzdělávání touto zážitkovou formou,“ říká k podpoře těchto vzdělávacích akcí Hana Kracmanová, hlavní manažerka projektu MAP II z MAS Český sever.
Vzdělávací bloky pro žáky, ale i navazující vzdělávání pro pedagogy zodpovídá praktickým způsobem třeba otázku, jak se chová látka při teplotách pod -80 °C, jak i v domácích podmínkách připravit pokusy s atmosférickým tlakem a změnou objemu vzduchu (jak vyvolat ducha v láhvi), jak naprogramovat roboty, co je energie nebo jak změřit kyselost potravin a řadu dalších. Vzdělávací moduly EDUbusu sklízejí nadšení. „Naši lektoři jsou učitelé s pedagogickou praxí, znají prostředí školy. Chceme nabídnout naši vizi – ukazovat polytechnické obory prakticky, srozumitelně a zajímavě. V našich programech klademe důraz na práci dětí. To je náš pedagogicko-didaktický vklad,“ přibližuje EDUbus – mobilní polytechnickou laboratoř jeden ze zakladatelů Dušan Slovák.
Projekt realizuje Místní akční skupina Český sever, která podporuje rozvoj regionu v mnoha oblastech od podnikání, rozvoje venkova, budování infrastruktury po ochranu životního prostředí a vzdělávání.
„Podporovat vzdělávání, naše děti i učitele, je naší prioritou. Pomáháme školám dosáhnout na evropské peníze. Do regionálních škol jsme pomohli přivést několik desítek milionů korun prostřednictvím projektů z tzv. Šablon. Snažíme se o rozvoj venkova, což bez vzdělaných lidí, kteří zde budou chtít žít, nejde,“ dodává Eva Hamplová, šéfka MAS Český sever.

Tagy