weby pro nejsevernější čechy

Unikátní kulturní výzva: Knižní lázně vyhlašují čtenářské pobyty pro veřejnost zdarma

Unikátní kulturní výzva: Knižní lázně vyhlašují čtenářské pobyty pro veřejnost zdarma

Četba knih jako hlavní náplň čtenářských pobytů v prostředí lázní, ambasadory jsou Jaroslav Rudiš (na fotografii) a Anna Polívková

Knižní lázně přicházejí s unikátní myšlenkou lázeňských čtenářských pobytů určených veřejnosti zdarma. Organizátoři projektu reagují na nepřehlédnutelné aspekty současné společnosti, jako jsou dopady pandemie Covid-19, hektický životní styl, masivní digitalizace světa či nedostatek kulturního vyžití. Zároveň chtějí poukázat na pozitivní přínos četby a kulturního života v klidném lázeňském prostředí. Ambasadory Knižních lázní jsou spisovatel Jaroslav Rudiš a komička Anna Polívková.
Uzávěrka přihlášek pro srpnové pobyty bude 15. června, vyhlášení do konce června.
Čtenářské lázeňské pobyty jsou určené především těm, kdo se cítí unaveni a touží relaxovat v kulturním prostředí lázní. Zájemci se mohou přihlásit vyplněním stručného dotazníku na
www.kniznilazne.cz, v němž je třeba popsat jeden zážitek nebo den v období první vlny pandemie.
Uchazeči musí dovršit věk osmnácti let v době přihlášení a prohlásit, že poslední rok prožili v České republice. Organizátoři ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie vyberou tři nejzajímavější odpovědi, jejichž autoři získají čtenářské pobyty v délce jednoho nebo dvou týdnů letos v srpnu.
Hlavní náplní a podmínkou pobytu bude četba knih, poznávání lázeňských měst a jejich kulturní život. Dějištěm letních rezidenčních pobytů se stane lázeňský trojúhelník – Mariánské
Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně.
Zahájením čtenářských pobytů Knižních lázní bude jarmark malých a středních nakladatelů a knihkupců, společenská akce s kulturním a vzdělávacím přesahem, která se odehraje od
31. července do 1. srpna v Mariánských Lázních.
„Myšlenka uspořádání čtenářských pobytů Knižních lázní, kultivace ducha i těla, mě okamžitě nadchla. Před pár lety jsem sám týden pobýval v Mariánských Lázních, chodil na procházky a taky si hodně četl. Bylo to velmi osvěžující. Zkusím vybrat pár knížek jako takové malé doporučení. Už mám v hlavě pár tipů od J. W. Goetha po Franze Kafku. Z mých knih by se myslím dobře hodil román Grandhotel,“ říká ambasador projektu spisovatel a scenárista Jaroslav Rudiš. Ten pro účastníky čtenářských pobytů nejen vytvoří seznam doporučené četby, ale pro Knižní lázně připraví také autorské čtení z chystaného předkladu své první německy psané knihy Winterbergova poslední cesta.
Knižní lázně organizuje Klára Khine, známá z týmu tradičního svátku knihomolů Knihex či jako provozovatelka pražského Letního kina Kinská. Zázemí Knižním lázním v Mariánkách poskytne spolek Švihák, který zde pořádá od roku 2014 různé kulturní akce. Autory vizuálu druhého ročníku jarmarku knih Knižní lázně jsou výtvarníci David Černý 85 a Michal Škapa. Celý projekt se koná zapodpory města Mariánské Lázně a Karlovarského kraje. Pobyty jsou organizovány ve spolupráci s Nové Lázně Ensana Spa Health Hotel a Hotelem Imperial.

Tagy