weby pro nejsevernější čechy

Svatý Jane, stůj při mně! Kraj podpořil restaurování soch ve Třtí a Rychnově

Kromě obnovy historických staveb věnuje v rámci památkové péče Liberecký kraj pozornost také restaurování nejrůznějších plastik a sousoší a dlouhodobě je podporuje příspěvky ze svého dotačního fondu.

„Sochy a sousoší v obcích a městech měly pro místní zcela zásadní význam. Nebyla to jen umělecká díla, jak je vnímáme dnes. Byly stavěny jako poděkování například za uzdravení, záchranu nebo jako hold některému ze světců,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Téměř 45 tisíc korun poputuje na restaurování sloupu se sochou Panny Marie ve Třtí. Mariánský světecký sloup se nachází v centru osady před zahradou domu číslo 20. Zřídil jej v roce 1739 Jakub Kapras, sedlák z místní usedlosti číslo 6. Drobné kamenosochařské dílo je nedílnou součástí historické zástavby vsi.

Další sochou je socha sv. Jana Nepomuckého v Rychnově u Jablonce nad Nisou, na jejíž restaurování věnuje kraj 48 tisíc korun. Je zhotovena z pískovce a byla v roce 1780 věnována majitelem domu číslo 38 Josefem Preissleremke cti svatého Jana z Nepomuku. Zároveň kolem ní vysazeny čtyři lípy, které dnes tvoří skutečně majestátní ochranu.

Traduje se, že sochu nechal postavit majitel domu proto, že když šel jedné nociz Rádla přes starý hřbitov, náhle se před ním vynořil duch. Ve svém leknutí vykřikl – Svatý Jane, stůj při mně!Duch poté zmizel. Z tohoto důvodu se cítil Preissler zavázán postavit sochu.

Tagy