weby pro nejsevernější čechy

Motýlí noc

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Entomologický klub při Labských pískovcích – Pobočka České společnosti entomologické, pořádají Motýlí noc – vzdělávací akci určenou nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost a především pro rodiny s dětmi.

Na co se návštěvníci mohou těšit? Na světelné odchytové plochy instalované v údolí Pryského potoka, na determinaci zachyceného hmyzu a také na populárně naučný výklad.

„Připravena bude také expozice Severočeská entomologie a zájemci si mohou přinést k odborné determinaci také vlastní entomologické sběry z domácích lapačů či okenních parapetů,“ doplňuje Lukáš Blažej, muzejní zoolog bezobratlých. Přednáškový program mimo venkovní prostor bude zázemím i při případné nepřízni počasí. Pro noční pohyb venku doporučujeme vzít si vlastní baterku.

Program je zdarma a za finančního přispění Libereckého kraje.

Motýlí noc

  • Pátek 15. 7. 2022, od 19.00 hod
  • Setkání v Prysku v penzionu U Šmídů

Více informací můžete před akcí nalézt na www.muzeumcl.cz či u zoologa bezobratlých VMG CL Bc. Lukáše Blažeje (blazalukas@gmail.com, +420 739 089 629).

Tagy