weby pro nejsevernější čechy

Oblastní galerie představuje dílo měsíce září. Vzniklo ve Finsku

Dílo měsíce září v Oblastní galerii v Liberci představí finskou umělkyni Hannu Råst a její práci nazvanou Nomádi (Skupinový portrét), která je součástí zahraničních uměleckých intervencí na výstavě Na křídlech života. Zabývá se přesycením vizuálním materiálem v mediálním prostoru.

„Doporučuji navštívit výstavu Na křídlech života, kde se návštěvníci seznámí s prací dalších tuzemských i zahraničních umělců. Koná se do 1. ledna příštího roku,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Finská umělkyně dlouhodobě zkoumá proces, jak lidé vnímají čas a jakou úlohu v tom hraje jejich paměť a fotografický záznam skutečnosti. Fascinuje ji práce s archivem na pozadí otevírání kontextu historie, času, archeologie, paměti a identity. Její vrstevnatá práce prověřuje postavení fotografie v rámci zobrazování vzpomínek v dnešní době přesycené obrazovým materiálem. Ohledáváním média fotografie mnohdy vystupuje z plochy fotografie do objemu formou objektů, na kterých jsou patrné stopy technicko – historického odkazu analogové fotografie.

Klade si tak otázky: jak pozorujeme svět a jak si jej pamatujeme? Její série prací představuje reliéfní koláže založené na archivních materiálech z různých období. Tyto dokumenty, texty a obrázky jsou v jistém smyslu jako nomádi, migrují přes hranice, zabydlují se v médiích jednoho historického místa a času a poté se přesouvají do dalšího, zamotávají se do sebe a ztrácejí svůj původní kontext. Je zapotřebí vytvořit nové příběhy a interpretace, možná dokonce identity a historie ve větším měřítku.

 

Tagy