weby pro nejsevernější čechy

O cenu Gloria musaealis se uchází Slepí svědkové doby

Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku. Takové jsou kategorie národní soutěže muzeí Gloria musaealis, jejímž cílem je zvýšit prestiž muzejních institucí a ukázat jejich snahu o zachování významné části národního kulturního dědictví pro současné i příští generace. Do letošního ročníku se přihlásilo Severočeské muzeum v Liberci.

Kategorií Výstava roku a Muzejní publikace roku se účastní Severočeské muzeum v Liberci se svou výstavou a výstavním katalogem Slepí svědkové doby. Výstava představila slepotiskovou výzdobu knižní vazby 16. století v Čechách. Technika slepotisku (vtlačování horkého kovového nářadí do navlhčené usně) se právě v tomto období stala nejpoužívanější metodou výzdoby. Různorodou uměleckou úroveň řemesla reprezentují originální svazky, některé zapůjčené z partnerských institucí. Výstavní katalog se řadí mezi výstupy výzkumného projektu NAKI II Slepí svědkové doby / Slepotisková výzdoba knižních vazeb.

Severočeské muzeum připravilo vynikající výstavu, která připomněla krásné historické řemeslo. Budu s napětím očekávat, zda v soutěži uspěje,“říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestoví ruch Libereckého kraje.

Do 21. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se přihlásilo rekordních 73 muzeí a galerií s celkem 121 projekty. Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2022 se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2023 od 14 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Nominované projekty v 21. ročníku soutěže budou prezentovány i na Národním zahájení Festivalu muzejních nocí, jehož 19. ročník bude odstartován v pátek 19. května 2023 od 14.00 hodin v Olomouci. Obě akce se konají u příležitosti Mezinárodního dne muzeí.

Tato soutěž dobře odráží rostoucí kvalitu muzeí a galerií v České republice i objem financí, který do nich jejich zřizovatelé investují. Přál bych si, aby tento trend vydržel co nejdéle, protože se tím zvyšuje celková úroveň české kultury,“ uvádí Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci.

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis vyhlašují Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.

Tagy