weby pro nejsevernější čechy

Zoo Liberec chrání korálové útesy v Indonésii.

Liberecká zoologická zahrada iniciovala nový ochranářsko-vzdělávací projekt v oblasti jihovýchodní Asie. Projekt je zaměřen na ochranu jedinečného mořského ekosystému a vzdělávání místních komunit žijících v oblasti souostroví Banyak, které leží několik desítek kilometrů západně od indonéského ostrova Sumatra.

Souostroví Banyak se skládá z více než sedmdesáti malých ostrovů. Většina z nich nikdy nebyla obydlena a celkový počet obyvatel celé oblasti nepřesahuje pět tisíc. Ostrovy jsou obklopeny korálovými útesy s velkým počtem ryb, které představují hlavní zdroj obživy pro místní komunity. Mořský ekosystém v této oblasti je domovem mnoha ohrožených druhů a na plážích přilehlých ostrovů kladou svá vejce čtyři z celkových sedmi druhů mořských želv.
Kvůli ničivým rybolovným praktikám však korálových útesů stále ubývá. Místní lidé v honbě za větším výdělkem používali často k lovení ryb dynamit, a to i přesto, že je v Indonésii takový způsob rybolovu již mnoho let nelegální. Tento neudržitelný systém lovu vedl k ohromnému kolapsu rovnováhy tamní mořské biodiverzity.
ZOO Liberec prostřednictvím získaného grantu WAZA (Světová asociace zoologických zahrad a akvárií) iniciovala v oblasti nový ochranářsko-vzdělávací projekt, který si klade za cíl motivovat a zapojit do ochrany tohoto jedinečného mořského ekosystému místní komunity lidí žijící na souostroví Banyak. Ve spolupráci s profesionálními potápěči zde zakládáme takzvané korálové školky, které budou později použity jako základ pro založení nových či k obnově již zničených korálových útesů. V rámci speciálních vzdělávacích programů pracujeme s dětmi a učiteli místních škol a učíme je, jak účinně lze sázet a množit barevné korály v našich založených školkách. O každou korálovou školku se stará vybraná komunita, jejíž členové mezi sebou soutěží, komu se bude dařit svou školku lépe rozvíjet. Nově vypěstované korály zkušení potápěči a biologové následně přesadí zpět na zničené korálové útesy.
„Celý projekt je zaměřen na vytvoření vazeb mezi místními obyvateli a životním prostředím. Děti a jejich rodiny zapojené do projektu získají nové vědomosti a poznatky o mořském světě a během sledování vývoje svých korálových školek zjistí, jak složité je mizející korálové útesy obnovit,“ vysvětluje ředitel zoo David Nejedlo.
Obnova korálových útesů by tak časem také mohla vést k rozvoji ekoturistiky v oblasti, a tím by se tamním obyvatelům naskytly další alternativní zdroje obživy.