weby pro nejsevernější čechy

Výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově 2018

Filipov si připomněl 152. výročí zjevení Panny Marie.

V sobotu 13. 1. 2018 ve 4.00 hod. se v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově sešlo víc než tisíc poutníků. Připomněli si, že 13. ledna uplynulo sto padesát dva let od zjevení Panny Marie ve Filipově (1866) a uzdravení těžce nemocné Magdaleny Kade. Slavnostní poutní mši svatou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a koncelebroval generální vikář Biskupství litoměřického Mons. Martin Davídek, spolu s nimi pak přes sedm desítek kněží, kanovníků, jáhnů a ministrantů z Česka, Německa a Polska. Byli mezi nimi např. kněží z Ackermann-Gemeinde ve Würzburgu. Novokněžské požehnání udělil P. Dimitrij. Ponfifikální poutní mši sv. ve Filipově v brzkém lednovém ránu navštívili poutníci z Čech, Moravy, Německa, Polska, Slovenska i Rakouska. Mezi poutníky byly i sestry voršilky a boromejky či reportér píšící pro španělský časopis Palabra. Někteří z poutníků přišli do severočeské obce pěšky ze Šluknova či Rumburku. Poutníci se poprvé po několikaměsíční rekonstrukci mohli pomodlit také v kapli Uzdravení nemocných, v níž se opravila loni podlaha a instaloval nově pořízený varhanní pozitiv. Připomínka výročí zjevení Panny Marie ve Filipově 13. lednem nekončí. Od 14. 1. do 20. 1. 2018 se v bazilice minor koná oktáv zjevení se mší sv. od 17.00 hod.

Každého 13. ledna ožívá bazilika ve Filipově vaší vírou a obětavostí. Filipov je díky vám, poutníkům, plný světla, díky vám plný Božího světla. Bez víry a ochoty k obětem by se sem v tak brzké ráno málokdo dostal. Ve Filipově nejsou turisté a diváci, ale poutníci a to křesťanští poutníci, kteří se nechají vést dobrou matkou, Pannou Marií. Filipovský příběh nechce stvrdit touhu po zázracích, nýbrž ukazuje, že hluboká víra v Boha přináší své plody,“ uvedl ve svém kázání mimo jiné litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Slavnostní poutní mši svatou doplnila hra na varhany v podání varhaníka Jiřího Chluma a dále komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška. Hudebníci pochází z Prahy, do Filipova přijeli na pouť a sami nabídli své vystoupení.

Poutním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se celý rok konají pravidelné bohoslužby, v létě pak koncerty varhanní duchovní hudby a prohlídky s průvodcem. Mariánské poutní místo s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Poutní kostel se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: klara.magrova@seznam.cz

FB Bazilika Filipov: www.facebook.com/poutnimistofilipov

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

www.rumburk.farnost.cz

FotoPS: Zapomínám docela rychle, takže těžko tvrdit, že jsou mé vzpomínky směrodatné, ale letos byla bazilika natolik naplněna poutníky, že byl problém se v jejím nitru přemísťovat. Po odchodu od oltáře nebyla šance se vrátit zpět dopředu, kolem varhan nebyla šance projít, na kůru nebýt ochotných jednotlivců, kteří mi na pár záběrů uvolnili svá místa u zábradlí, nebyl by žádný snímek shora. Možná vlídné počasí, možná to, že šlo o začátek víkendu…

Rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->.

Tagy