weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených dveří severočeských skláren

První říjnový víkend roku 2018 patřil na severu Čech sklu. V Novém Boru se konalo XIII. IGS (International Glass Symposium), do něhož se včlenily i Dny otevřených dveří na mnoha místech nejen v samotném Novém Boru.

I když byla nabídka bohatá (bylo možno zavítat např. do řady pracovišť v Novém Boru a obdivovat práci nejrůznějších sklářů), po předchozích zkušenostech a v časovém presu jsem zvolil dvě místa – Preciosu v Kamenickém Šenově a Crystalex v Novém Boru.

I když jde o akce opakované, nabízejí v podstatě totéž co minule, zájem je obrovský. Před Preciosou aut až k hlavní silnici, jako předchozí rok. Trasa v podstatě stejná, pár artefaktů také. Novinek ale také dost – 3 ze čtyř živlů a lustrová instalace rozsvěcená dechem…

Plán trasy areálem Preciosy v Kamenickém Šenově

A trocha závisti, když si děcka mohou fouknout, skládat korále, brousit, a tak vůbec leccos osahat. Kdybych aspoň měl koho brát sebou.

Přejezd do Nového Boru, kde není aut méně, jen jsou rozložena i na protější straně silnice u Kauflandu. I tady je to podobné jako minule, včetně zákazu focení přímo v provozu, kde mašiny sekají sklenice po stovkách. Na ostatních pracovištích už ale lze. Ti hravější tady atké mohou leccos vyzkoušet. A každý návštěvník si odnáší sklenici s logem sympozia.

Plán trasy areálem Crystalex Nový Bor

Ještě zajdu na náměstí, obhlédnout trhy a program (přes poledne tedy žádná sláva) a pak už pádím domů. Foto pel-mel:

Tagy