weby pro nejsevernější čechy

Děčín – Svoz bioodpadu se letos rozšíří

Město Děčín rozšíří v letošním roce svoz bioodpadu o další lokality. Ke stávajícím svozovým trasám přibyde část Děčína III – Staré Město a část Děčína XXVII – Březiny. Hnědé nádoby se budou vyvážet v období od dubna do října vždy v sudý čtvrtek.

„Systém svozu bioodpadu rozšiřujeme postupně každý rok o další části města, abychom umožnili obyvatelům třídění odpadu. Lidé z lokalit, kde se zatím bio nesváží, mohou využít zdarma sběrný dvůr Pískovna po celý rok,“ vysvětlil Jiří Anděl, náměstek primátora. Doplnil, že náklady spojené se svozem a likvidací bioodpadu se navýší asi o 300 tisíc korun.

Svoz bioodpadu se v Děčíně začal zavádět již v roce 2007, kdy byly vybrány první dvě pilotní lokality. Do dalších částí města se začal svoz biologicky rozložitelného odpadu rozšiřovat postupně od roku 2016. Letos již bude město hnědé nádoby vyvážet v 19 lokalitách.

V současné době se sváží přes 1 900 kusů nádob. Náklady spojené se svozem a likvidací biologicky rozložitelného odpadu činily za rok 2018 přes 2 800 000 korun. Svozové termíny bioodpadu na rok 2019 jsou k dispozici na webu města.

 

Přehled ulic, kde se bude nově bioodpad svážet

Děčín 3 – Staré Město

Litoměřická, 5. května, Rytířská, Roudnická, Zelená, Oblouková, Žerotínova, Rakovnická, Přemyslova a ul. Březová k viaduktu. Současně budou tyto ulice sloužit jako stanoviště pro ostatní ulice (např. Ploučnická, Kladenská, Úzká), kam se svozová technika nedostane.

Děčín 27 – Březiny

Českolipská po celé délce. Tato ulice bude sloužit také jako stanoviště pro ostatní ulice. Další stanoviště bude u autoservisu – točna MHD.

Hnědé sběrné nádoby o velikosti 140 l a 240 l si mohou lidé objednat telefonicky na odboru komunikací a dopravy v průběhu měsíce března, a to na čísle 775 866 178 nebo 412 593 232.

 

Tagy