weby pro nejsevernější čechy

Benefiční ples hejtmana podpořil pěstounské rodiny

Již 14. ročník Benefičního plesu hejtmana Libereckého kraje, který se uskutečnil v pátek
1. února 2019, vynesl částku 474.900 korun. Opět tradičně pomáhal dobré věci. V rámci plesu byly podpořeny čtyři organizace pečující o pěstounské rodiny v Libereckém kraji. Jejich zástupci si během večera převzali z rukou hejtmana a sponzorů symbolické šeky. Letos se taneční veselí přesunulo do prostor Krajské vědecké knihovny v Liberci s mottem „komunikace“.

Organizace dostaly finanční dary od sponzorů a nepřímo také od všech, kteří si zakoupili vstupenku na ples. Polovina z její ceny šla rovněž ve prospěch podpořených organizací. Do poslední chvíle tak nebylo jasné, na jakou celkovou částku se výtěžek vyšplhá. Do prodeje šlo 350 vstupenek. Další subjekty podpořily večer darovanými věcnými cenami do tomboly.

„Večer je nejen o tanci a hudbě, ale také o setkání se zajímavými lidmi. Jsem nesmírně rád, že se každým rokem podaří vybrat pěknou sumu, s níž můžeme podpořit subjekty v Libereckém kraji. Děkuji partnerům i hostům, že se každoročně na našem plese podílejí a přišli i letos do Krajské vědecké knihovny, kam jsme ples přemístili,“ zhodnotil hejtman Martin Půta.

Již 14. Benefičním plesem hejtmana provázela moderátorka TV Prima Eliška Jansová, k tanci i poslechu hrál liberecký orchestr Big´O´Band, v programu zatančil balet Divadla F. X. Šaldy, mladí tanečníci předvedli latinsko-americký tanec paso double a jako hlavní host vystoupil 4TET Jiřího Korna. Hosté mohli tradičně ochutnat z bohaté rautové nabídky či molekulární mixologie. Využili i nabídky v oblíbeném fotokoutku.

Letošní ples byl věnován komunikaci, tedy především ve významu dorozumívání a porozumění. Lidská řeč, písmo, první slova, rodina. Právě proto byly vybrány pro rozdělení výtěžku organizace, jež jsou v lidské společnosti těmito významy jednoznačně ovlivněny. Společnosti pečující o pěstounské rodiny.

Podpořené subjekty:

Farní charita Česká Lípa – Centrum pro pěstounské rodiny                        118.725 korun

Centrum Protěž v Liberci                                                                              118.725 korun

Centrum pro rodinu Náruč Turnov – Náhradní rodinná péče                      118.725 korun

Rodina v Centru v Novém Boru                                                                   118.725 korun

Všechny čtyři organizace uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny z Libereckého kraje. Nabízejí široké spektrum služeb, které v rámci doprovázení pěstounských rodin i rodin pěstounů na přechodnou dobu poskytují. Jsou aktivními členy Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů a spolupracují s pracovnicemi oddělení sociální práce v rámci realizace aktivit v kampani „Mít domov a rodinu. Samozřejmost nebo vzácnost?“

Farní charita Česká Lípa: Posláním Centra je podpora pěstounů při výchově svěřených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Provází je v jejich každodenních radostech a starostech a poskytujeme jim pomoc podle individuálních potřeb. Zaměřuje se zejména na rodiny s dětmi v dlouhodobé pěstounské péči. Doprovází také pěstouny na přechodnou dobu a to převážně z Českolipska. Zaměřují se i na potenciální zájemce a žadatele o náhradní rodičovství.

Centrum Protěž Liberec: Pomáhá dětem po rozpadu rodiny a v pěstounské péči. Jeho posláním je ulehčení náročné situace dětí a pečujících osob se záměrem zajištění co nejpříznivějšího vývoje dětí. Tam, kde jsou děti svěřeny do péče náhradní rodiny, Centrum usiluje o podporu jejich sounáležitosti s původní rodinou.

Centrum pro rodinu Náruč Turnov: Náhradní rodinná péče Jejich hlavní ideou jsou spokojené a šťastné děti ve fungujících rodinách. Posláním Centra je podpora rodiny, poskytování služeb a pomoci všem jejím členům a subjektům spolupracujících s rodinou. Doprovází pěstounské rodiny na jejich smysluplné cestě, po které se spolu s přijatými dětmi vydaly.

Rodina v Centru Nový Bor: Podporuje rodiny s náhradní rodinnou péčí – pěstounské rodiny. Zajišťuje vzdělávání pro pěstouny, specifickou odbornou pomoc v obtížných situacích, odlehčovací pomoc, vzdělávání dětí a řeší jejich aktuální problémy.

Od Libereckého kraje mají pověření k doprovázení pěstounských rodin, tedy krom výše preferovaných, i tyto subjekty:

Krok pro všechny generace, z. s. se sídlem v České Lípě

Amina o.p.s. se sídlem v Liberci

Bc. Dušan Václavíček, se sídlem ve Frýdlantu

Most ke vzdělání, z.s., se sídlem v Benecku

Centrum pro rodinu Náruč, z.s., se sídlem v Turnově

Mateřské a dětské centrum Maják, z.s., se sídlem v Tanvaldu

 

Hlavní partneři plesu:

Pivovar Svijany a.s.                                                             100.000 Kč

Nadace Preciosa                                                                    50.000 Kč

Severočeská vodárenská společnost, a.s.                          49.900 Kč

Valbek EU, a.s.                                                                       40.000 Kč

ČSAD Liberec, a.s.                                                                  15.000 Kč

SWIETELSKY stavební s.r.o.                                               15.000 Kč

Vodohospodářské stavby spol. s.r.o.                                  12.000 Kč

Zeps s.r.o.                                                                                10.000 Kč

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  10.000 Kč

Teplárna Liberec, a.s.                                                            10.000 Kč

JABLOTRON ALARMS, a.s.                                                10.000 Kč

CL-EVANS s.r.o.                                                                     10.000 Kč

DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o.       10.000 Kč

AZ SANACE a.s.                                                                    10.000 Kč

V loňském roce se pro dobrou věc na 13. Benefičním plesu hejtmana vybrala rekordní suma. Vůbec poprvé se v jeho historii překročil výtěžek milion korun. Kraj částkou 1.035.500 korun podpořil Centrum Amelie Liberec, Nadační fond Ozvěna a Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa.

 

 

 

 

Tagy