weby pro nejsevernější čechy

Vyhrajte na výletě do skal!

Výlety do skalních měst mohou přinést výhru
Vyhrát různé ceny mohou turisté, kteří se vypraví na výlety do pískovcových skalních měst
severních a severovýchodních Čech. Stačí se do konce října vypravit do Českého ráje,
Broumovska a Českého Švýcarska a nasbírat na vybraných místech tři turistická razítka.
Odměnou budou víkendové pobyty a další hodnotné ceny.
„Liberecký kraj každoročně podporuje společnou propagaci skalních měst České republiky.
Jedná se o turisticky velmi atraktivní oblasti, ve kterých je možné najít i krásná místa, kam však
tolik návštěvníků nezamíří,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči
a cestovní ruch Libereckého kraje.
V každé z výše uvedených oblastí jsou tři místa, kde je možné orazítkovat soutěžní kupon.
Na Broumovsku je to vstup do Teplických skal, zámek v Dolním Adršpachu, kde se nalézá
i horolezecké muzeum a chatová osada Ostaš.
Český ráj zvolil za soutěžní místa hrad Valečov, vstup do Prachovských skal a hrad Valdštejn.
V Českém Švýcarsku musí návštěvníci zamířit do informačních center v Jetřichovicích, v děčínské
knihovně anebo do Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
„Návštěvníkům chceme ukázat, že trávit léto v našich destinacích má smysl,“ řekl Pavel Lisák,
koordinátor projektu Skalní města, v jehož rámci se soutěž koná. „Turisté totiž často netuší, co vše
se v regionech skrývá. Díky této soutěži však jsou motivováni objevovat krásy skalních měst
i v sousedních oblastech.“
Soutěžní kupon najdou zájemci na pultech informačních center skalních měst, na soutěžních
místech a online na www.skalnimesta.cz , kde je možné si ho vytisknout.

Tagy