weby pro nejsevernější čechy

Na staročeské pouti v Prackově vysvětí nový zvon v kapličce

Velká sláva se uskuteční v neděli 8. září v Prackově na Semilsku. V pravé poledne tu započne tradiční obnovená staročeská pouť ke stému výročí postavení zdejší kaple. Její součástí bude též vysvěcení nově odlitého zvonu libereckým arciděkanem Radkem Jurnečkou, které bude na programu ve 14 hodin.

„Návštěvníci se letos opět mohou těšit na stánky s regionálními výrobky, tradiční výborné domácí cukroví, klobásky, nebude chybět točené pivo a nealko. Pro děti jsou připraveny jízdy na koních, dřevěný kolotoč, starobylá střelnice a oblíbený flašinet. Pro dospělé pak vystoupení Spolku paní a dívek z Jilemnice nebo Dechová kapela SlaKreBi Band,“ řekla Alena Radoušová, předsedkyně Spolku přátel prackovské kapličky.

Nově odlitý zvon František se zrodil v dílně Jaroslava Marka v Turnově ve spolupráci se zvonařem Michalem Votrubou z jihočeských Myslkovic. Zvon váží 43 kilogramů, obvod má 39 centimetrů. Přispěly na něj pražská Nadace Občanského fóra a turnovská Nadace B. J. Horáčka spolu se sbírkou Spolku přátel prackovské kapličky.

Kaple, kterou nechal ze svých prostředků postavit zbožný prackovský rolník František Trakal, byla dlouhá desetiletí stále v soukromém majetku jeho potomků — rodiny Židů z Rovenska a Klokočí. V roce 2010 byla již v havarijním stavu, proto vzniklo Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově, které ji od rodiny získalo darem.

„Velice oceňuji, že se záchrany kapličky ujali místní lidé ze spolku za záchranu kapličky. Nebyla to tedy prvotně iniciativa veřejné správy, ani církve, ale právě místním začal vadit její tristní stav. Na tomto příkladu je vidět, že když se díváme kolem sebe a cítíme se být spoluzodpovědnými za stav věcí kolem nás, můžeme jako občané udělat mnoho,“ řekla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Následné zapsání do seznamu kulturních památek umožnilo podat žádosti o dotace na celkové zrestaurování této lidové stavby. Rekonstrukce se týkala exteriéru i interiéru a zahrnovala novou břidlicovou střechu, zrestaurované kříže, nové omítky, očištění pískovcové podezdívky, zrestaurované nástěnné malby, hlavní a oba vedlejší oltáře, okna, lavice, dveře a řadu dalších věcí.

Kromě pravidelných příspěvků obce, dotací z ministerstva kultury, památkového odboru Krajského úřadu v Liberci, památkového odboru turnovské radnice, Státního fondu památek, Nadace Občanského fóra a Nadace B. J. Horáčka v Turnově přispěli významně i soukromí dárci a samotní členové Spolku přátel prackovské kapličky. 8. září 2013 na svátek narození Panny Marie byla již kaple v plném lesku slavnostně vysvěcena libereckým arciděkanem.

 

Tagy