weby pro nejsevernější čechy

Knihovny, muzea a divadla slaví 30 let svobody výstavami i besedami

Významné výročí připadá na letošní podzim. Republika si připomíná třicet let od Sametové revoluce, jež přinesla svobodu a demokracii. K tomuto jubileu pořádají příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje celou řadu akcí — výstav, přednášek a dalších událostí.

„V novodobé historii je listopad 1989 nejzásadnějším milníkem v životech nás všech. Mnoho lidí zapomíná a s jakousi nostalgií se v myšlenkách vrací k předrevolučním dobám. Paměť je často příliš milosrdná. Proto je dobře, když se tématu chopí odborníci a vrátí nás do té doby na základě faktů. A docela jistě nás vrátí do doby šedivé, ustrašené, nesvobodné,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Knihovna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě si připravila v rámci Týdne knihoven od 30. září do 5. října hned několik pořadů. Výstava Libri prohibiti v badatelně muzea ukáže zakázané knihy, které byly v době normalizace na indexu a musely se ze všech veřejných knihoven vyřadit. Vzpomene též na životní osudy autorů knih, kteří byli z různých důvodů nepohodlní tehdejšímu režimu. Součástí výstavy, která symbolicky skončí 17. listopadu, bude i samizdatová literatura šířená cyklostylem a strojopisem.

Další akcí bude přednáška historika Ladislava Smejkala, jež se koná 19. října od 14 hodin v klubovně muzea. Nese název Česká Lípa před 60… 50… 30 lety: stav města, perspektivy, skutečnosti. Se svými hosty bude Smejkal debatovat o vývoji města v posledních desetiletích.

Na Svatých schodech v ambitu muzea bude od 4. do 18. listopadu k vidění výstava ke třiceti letům od Sametové revoluce v České Lípě. Tvořit ji budou archivní materiály od českolipských obyvatel a z muzejních sbírek, to vše doplněno pracemi žáků českolipských základních škol. Na komentované prohlídce 13. listopadu od 17 hodin promluví historik Tomáš Cidlina.

Oblastní galerie Liberec si pro návštěvníky připravila výstavu výtvarnice Venduly Chalánkové, na které jsou mimo jiné vystavena vedle sebe díla, více či méně se vztahující k osobnosti Václava Havla a jeho hry Vernisáž.

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou pořádá 24. října od 16.30 v rámci přednáškového cyklu pro akademickou obec a veřejnost Listopadová revoluce 1989 přednášku s názvem Bezpečnostní a vojenské aspekty listopadu 1989.

Muzeum Českého ráje v Turnově se při přípravách oslav 30. výročí sametové revoluce spojilo s Městskou knihovnou Antonína Marka a Kulturním centrem Turnov. Chystá přednáškový cyklus, který se bude konat během listopadu každý čtvrtek v knihovně na turnovském nádraží.

7. listopadu pohovoří Michal Macháček na téma Prezident Husák a jeho role v sametové revoluci, týden nato následuje beseda s pamětníky o průběhu sametové revoluce na Turnovsku.

21. listopadu přiblíží Petr Janeček proměny anekdot, fám a moderního folkloru od sametové revoluce k dnešku.

28. listopad bude patřit Janu Kubáčkovi a tématu Politická cesta od Havla k Babišovi — Proměna politického vývoje od sametové revoluce k dnešku.

28. listopadu od 18 hodin hostí turnovské divadlo program 30 let od Sametu — a co dál?. Přinese panelovou diskusi na toto téma za účasti vybraných osobností veřejného života; účast přislíbili mimo jiné Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů či viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Diskusi bude moderovat Petr Vizina, donedávna šéfredaktor kulturní redakce zpravodajství České televize. Následovat bude tematicky pojatý koncert, na němž budou všechna uvedená díla souviset s výročím Sametové revoluce.

Tagy