weby pro nejsevernější čechy

Křížem krážem Semilskem až na Myší skálu

Výhledů do dálav není nikdy dost, a ne nadarmo lidé závidějí ptákům jejich nadhled. Okouknout krajinu z výšky lze v Libereckém kraji z mnoha míst – například také ze skalní vyhlídky Myší skála na Kamenického stezce vedoucí z Bítouchova do Podspálova na Semilsku.

Ještě stále zbývá pár dnů do konce června, než nastanou prázdniny a některé oblasti budou turisticky přetížené. Je dobré těchto klidnějších dnů využít právě k návštěvě těchto míst,“  uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Při výběru značených tras v Podspálově je možno pokračovat do Semil Riegrovou stezkou, ale nabízí se také jiná alternativa: fyzicky náročné putování podspálovskou krajinou po modré značené turistické stezce.

Na trase čekají prudká, ale krátká stoupání a než cesta dojde k rozcestníku značených tras na Moravě (odkud lze pokračovat dále po modré značené stezce kolem zrekonstruované Masarykovy vyhlídky k Sejkorské kapličce a dále do Semil nebo zvolit žlutou trasu – Kamenického stezku, která dovede kolem vrchu Medence do Bítouchova a odtud dále po červené do Semil), nabízí se možnost navštívitskalní vyhlídku na Myší skále.

Stoupání k vyhlídce je dost náročné, jištěné řetězy. Před výstupem by měl každý zvážit svoje možnosti. Výška poměrně příkrého stoupání na vyhlídku je zhruba 25 metrů. Výstup ale přináší odměnu v podobě výhledu na přírodní scenérie, které vyhlídku obklopují. 

Tagy