weby pro nejsevernější čechy

V Libereckém kraji začala plošná výměna označníků autobusových zastávek

V pondělí 23. 9. 2019 pracovníci společnosti SILNICE LK vyměnili na autobusové zastávce Bílý Potok Smědava starý smaltový označník zastávky za novou dopravní značku. Začala tak dlouho připravovaná plošná výměna označníků autobusových zastávek.

Plošná výměna 2851 ks dopravních značek na 1377 autobusových zastávkách jen na krajských silnicích II. a III. třídy v celém Libereckém kraji je naplánována na 5 let. Ještě letos chtějí pracovníci SILNICE LK osadit více než 500 ks označníků na zastávkách na Frýdlantsku, Hrádecku-Chrastavsku a na Českodubsku. V roce 2020 budou osazovány označníky na zastávkách při silnicích II. třídy v ostatních oblastech Libereckého kraje. V letech 2021 a 2022 se pak budou přeznačovat autobusové zastávky na silnicích III. třídy. Rok 2023 je jako rezerva.

Nové označníky už naleznete na cca 50 stanovištích zastávek, které prošly od roku 2018 rekonstrukcí společně s přilehlou komunikací, nebo se jedná o zastávky nově zřízené. Při dalších rekonstrukcích se již budou osazovat nové značky automaticky.

„Náklady na výměnu označníků jsou stanoveny na 7 mil. Kč a cílem je sjednocení vzhledu zastávek v celém Libereckém kraji a nahradit nesourodou směs smaltových tabulí, samolepek a různých forem kulatých dopravních značek – označníků, většinou za hranicí své životnosti“ říká Jan Sviták, resortní radní a náměstek hejtmana.

„V minulosti si označník zřizoval sám dopravce, ale od 4. 10. 2017 přešla povinnost označování zastávek z dopravců na vlastníky komunikací, jde tedy o reakci na změnu legislativy, ke které Liberecký kraj přistoupil velmi zodpovědně,“ dodává Jan Sviták.

„Nové značky v Libereckém kraji vycházejí z čtvercového provedení (IJ 4a), kterése používá v MHD.  Rozdělování druhů dopravy podle tvaru označníku ztratilo vznikem integrovaných systémů smysl, protože zastávky jsou zpravidla obsluhoványspolečně.Legislativa proto použití tohoto původně „městského“ označníku i v příměstských oblastech povoluje“ vysvětluje Jiří Hruboň, ředitel organizátora dopravy KORID LK.

Nové řešení zastávkového označníku zahrnuje kromě symbolu autobusu s logem IDOL také dobře viditelnou informaci o názvu zastávky a čísly zastavujících linek. Číslo v modrém kroužku značí pozici nástupní hranya plánuje se jejich zobrazení i v jízdních řádech.

Nový formát označníků není určen výhradně pro silnice v majetku kraje. V kraji je 79 obcí, měst a soukromých subjektů, které mají zastávky na svých místních a účelových komunikacích. „Nabídneme jim společně se SILNICE LK a KORIDL LK součinnost a dodávku příslušných označníků a případně i osazení značek. Někde si třeba značky objednají a osadí sami na základě příslušného vzoru pro výrobu“ říká Jan Sviták.

O průběžnou aktualizaci označníků se budou nadále starat dohromady KORID LK, SILNICE LK a smluvní dopravci. KORID LK udržuje databázi a kontroluje změny linek na zastávkách, dopravci provádí výlep jízdních řádů a aktualizaci seznamu linek a názvů zastávek na označnících a SILNICE LK se starají o dopravní značku jako takovou, tedy o sloupek, jeho ukotvení a o plechovou tabuli.

Tagy