weby pro nejsevernější čechy

Obnova kaple Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově

Obnova památek je jednou z významných investičních činností Libereckého kraje. Mezi jinými historickými stavbami díky jeho podpoře prochází renovací i kaple navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově na Českolipsku, která pochází z druhé poloviny 18. století.

„Liberecký kraj přispívá na obnovu památek od velkých zámeckých komplexů po malé kapličky. Stav památek vypovídá o kulturnosti regionu a jeho obyvatel a také o vztahu k předchozím generacím. Kromě zachování památky samotné je právě z těchto důvodů postupně památky v našem kraji opravit a dobře udržovat,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Majitelem kaple je obec Brniště, jejíž zastupitelstvo rozhodlo o obnovení této kulturní památky již v minulém volebním období. Rekonstrukce se provádí na etapy, v roce 2016 začala opravou střechy, která stála 501 tisíc korun — polovinou částky přispělo ministerstvo kultury.

V následujícím roce prošel opravou včetně nového vymalování vnitřek kaple. Náklady hradila obec; činily 144 tisíc korun. Roku 2018 byl za 57 tisíc korun, věnovaných převážně manželi Winkhausovými z Německa restaurován kříž za 57 tisíc korun.

Letos se opravují fasády z vnějšku kaple. Tato část rekonstrukce bude stát přes 470 tisíc korun, přičemž polovinu peněz dal Liberecký kraj. V roce příštím se počítá s restaurováním poničeného původního oltáře; obec opět hodlá žádat o dotaci. Pokud uspěje, bude kaple kompletně obnovena.

Obec na rekonstrukci této skvostné památky vynakládá nemalé finanční prostředky, ale rovněž na opravu kaple využívá dotačních finančních prostředků z Libereckého kraje (obnova památek) a Ministerstva kultury. Pokud se nám podaří v příštím roce uspět s žádostí o dotaci na restaurování oltáře, měla by být kaple kompletně obnovena.

„Jsem velmi rád, že se daří tato obnova a záchrana památky, kterou v budoucnu budeme moci obdivovat nejen my, ale i příští generace. K zachování památek se postupuje malými krůčky, které ale v závěru stojí za to,“ dodal Michal Vinš, starosta obce.

Kaple byla postavena roku 1766 a o rok později vysvěcena. Jedná se o rokokovou jednolodní obdélníkovou stavbu, která je zakončena trojbokým presbytářem. Průčelí je členěno plochými pilastry. Kaple je ukončena štítem se sanktusovou věžičkou.

Zařízení interiéru stavby je barokní, hlavní oltář pochází z 18. století. Od roku 1958 je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Roku 2018 ji opět vysvětil biskup litoměřický.

 

Tagy