weby pro nejsevernější čechy

České zoologické zahrady pomáhají chránit mořské želvy

Mořské želvy jsou zástupci skupiny plazů, která na Zemi křižovala moře a oceány již před více než 100 miliony let. V současnosti žije na světě sedm druhů těchto impozantních zvířat a všechny patří k ohroženým, čtyři z nich jsou podle mezinárodního červeného seznamu dokonce kriticky ohrožené. Za posledních 30-40 let klesly jejich počty natolik, že jim hrozí
úplné vyhubení! Do jejich záchrany se zapojují i české zoologické zahrady.
Především v oblasti Indického oceánu, ale i na dalších místech planety jsou mořské želvy nelegálně loveny pro maso, jejich krunýře jsou využívány pro zisk želvoviny, stávají se nechtěným úlovkem v rybářských sítích, jejich vajíčka lidé sbírají za účelem prodeje a konzumace. Želví snůšky jsou ohroženy rovněž stále intenzivnější zástavbou pobřežních oblastí a turistickým ruchem. Mořské želvy strádají taktéž konzumací plastového odpadu v oceánech, který mylně považují za svou potravu – medúzy.
O záchranu těchto majestátních živočichů usiluje mezi jinými i mezinárodní nezisková organizace Turtle foundation. Jejím cílem je zamezit vyhubení mořských želv na naší planetě.
V současné době realizuje projekty ve dvou zemích – v Indonésii a na Kapverdách.
V Indonésii spolupracuje na ochraně mořských želv i s dvěma terénními pracovníky liberecké zoo, Tomášem Ouhelem a Pavlem Zoubkem. Společně realizují projekty v oblasti souostroví Derawan ležícím na východním pobřeží Bornea, kde se jim v loňském roce mimo jiné podařil úspěšný zátah na místní trhovce, kterým zabavili několik desítek kilogramů želvoviny a produktů z ní. „Zároveň začínáme s realizací nového dlouhodobého projektu, který si klade za cíl postupně vymýtit většinu ilegálního obchodu se želvovinou v Indonésii,“ dodává Tomáš Ouhel.
Turtle Foundation působí také na Kapverdách, kde se vyskytuje třetí největší populace karety obecné (Caretta caretta) na světě (po Ománu a jihovýchodní Floridě). V roce 2007 zde bylo pozabíjeno přes 1000 samic, které sem připluly naklást vejce. V souvislosti s masovým vybíjením želv vyslala organizace do těchto oblastí své členy a dobrovolníky, kteří ve
spolupráci s místními komunitami střeží po celé hnízdní období pláže, aby se želvy mohly bezpečně rozmnožovat.
Aktivity Turtle Foundation nyní podporují i některé další české zoologické zahrady sdružené v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) – kromě Zoo Liberec je to také Zoo Ostrava, Zoo Olomouc a Zoo Hodonín.

Tagy