weby pro nejsevernější čechy

Sametová výstava

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s. Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly vás srdečně zvou na výstavu.

SAMETOVÁ VÝSTAVA – Výstava o hledání svobody před třiceti lety i dnes

23. 10. — 29. 11. 2019

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 23. října 2019 od 18:00 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (Jateční 49, Ústí nad Labem) a uvede ji Pavel Mrkus, děkan FUD UJEP a Michal Koleček, kurátor výstavy.

Od 16:30 proběhne dne 23. října 2019 v galerii diskuze s umělci Jiřím Davidem a Jiřím Černickým moderovaná Michalem Kolečkem o podobě tvůrčí svobody v různých politických režimech.

VYSTAVUJÍ:
Jiří Bartůněk, Pavel Beneš, Jiří Černický, Jiří David, Ibra Ibrahimovič, Lukáš Jasanský, a Martin Polák, Alžběta Kočvarová, a Pavel Matoušek, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Martin Krupa, Petr Mička, Miloš Michálek, Barbora Müllerová Jaroslav Prášil, Smějící se bestie, Zdeněk Svejkovský

Kurátor: Michal Koleček, Odborná spolupráce: Petr Karlíček, Architekt výstavy: Jiří Bartoš

Doprovodný program k výstavě bude upřesněn na stránkách Galerie Emila Filly.

Tato výstava je součástí projektu Sametové oslavy – 30. výročí Sametové revoluce v Ústí nad Labem, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.sametoveusti.cz

Tagy