weby pro nejsevernější čechy

Centrum pro rodinu Náruč oslavilo své dvacetiny

Dvacet let působí Centrum pro rodinu Náruč v Turnově jako místo ke společnému hraní, zpívání, výletům, ale i k učení se nových dovedností pro rodiny s dětmi. A náruč rozevírá až do Mnichova Hradiště nebo Mladé Boleslavi. Své jubileum si připomněla organizace v pátek 10. ledna ve svém turnovském sídle. Za Liberecký kraj, který činnost Náruče finančně podporuje, přišel na oslavu náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

„Centrum pro rodinu Náruč pomáhá svými aktivitami fungujícím rodinám i těm pěstounským. Pomáhá také propagovat náhradní rodinnou péči a podílí se na vyhledávání nových pěstounů. Má nezastupitelnou úlohu, a to nejen v Turnově. Proto činnost rodinného centra podporuje také Liberecký kraj,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Svoboda. „Chápu, proč ve svých začátcích zvolila organizace název, který vyjadřuje nejvřelejší a nejbezpečnější místo na světě, a sice náruč. Neboť, jak prohlásil Mahátma Gándhí, lidská náruč je tak prostorná, že je s to obsáhnout celý svět. Věřím, že blahodárný účinek Náruče ocení i další generace maminek a tatínků a do dalších let přeji organizaci, aby se jí dařilo.“

Pogratulovat organizaci ke dvacetinám dorazilo několik desítek lidí, včetně rodičů s dětmi. Ředitelka Tereza Linhartová ve slavnostně nazdobené herně připomněla začátky a první krůčky Náruče. Hodně úspěchů popřály organizaci také někdejší zakladatelky a bývalé pracovnice. Mezi hosty nechyběl ani starosta Turnova Tomáš Hocke s rodinou.

Stěny malé herny pokrýval krátký popis jednotlivých epoch historie centra. K dobré náladě hrálo přítomným tříčlenné místní hudební sdružení. Zejména přítomné děti potěšil zlatý hřeb večera – ke dvacetinám upečený a řádně vyzdobený dort. Náměstek Pavel Svoboda přinesl jako dárek Náruči několik knížek pro nejmenší a hru Člověče, nezlob se.

Centrum pro rodinu Náruč je nezisková organizace, jejímž cílem je pomoc a podpora biologických rodin i rodin pěstounských. V Turnově nabízí prostory pro setkávání dětí a jejich rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro osobní růst, tvůrčí aktivity, společné výlety, slavnosti, pobyty, besedy a semináře, poradenství, a provozuje hernu a miniškolku. Současně pomáhá pěstounům při výchově a péči o děti. Dětem a rodinám pomáhá při řešení obtížných situací. Působí jako rodinné centrum také v Mnichově Hradišti.

 

Tagy