weby pro nejsevernější čechy

Zázemí via ferraty: Na město přišly dva návrhy

Město Děčín připravuje úpravu zázemí pod via ferratou na Pastýřskou stěnu. Vypsalo proto soutěž o návrh zázemí této turistické atrakce na Labském nábřeží. Obdrželo dvě nabídky. S návrhy se na svém posledním jednání seznámila rada města, která ale žádný z návrhů nevybrala a své rozhodnutí odložila. Vedení města chce znát názor veřejnosti.

„Dohodli jsme se, že chceme znát názor veřejnosti, jaký z návrhů na úpravu prostoru pod ferratou se jim líbí více. Při našem rozhodování bude hrát roli nejen vzhled, ale také realizovatelnost návrhu, jeho cena, a především bezpečnost návštěvníků,“ vysvětlil Vladislav Raška, náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj.  Soutěž o návrh byla realizována jako zakázka malého rozsahu.

Hlasovat o návrzích budou moct lidé prostřednictvím facebooku Město Děčín, či Děčín pro turisty, a to až do 28. května. O tom, který návrh nakonec město realizuje, rozhodne rada na začátku června.  Podrobnosti k návrhům najdete na webu města.

Tagy