weby pro nejsevernější čechy

Dřevěné chalupy na vrchlabském náměstí představují expozice Krkonošského muzea

Čtyři malebné historické domky zdobí náměstí Míru ve Vrchlabí. Spravuje je tamní Krkonošské muzeum; k vidění v nich jsou dočasné výstavy, ale i stálé expozice. Soubor těchto stavení patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby.

Dřevěných domů s podloubím tu původně stálo pět. Tři z nich byly rekonstruovány v letech 1976 až 1980, replika čtvrtého domu s hrázděným štítem vznikla v letech 2009 až 2010 v rámci projektu Via fabrilis — cesta řemeslných tradic.

„Tyto historické domky nelze při návštěvě vrchlabského náměstí minout. Jsou pozoruhodné nejen zvenčí, ale i tím, co nabízejí uvnitř. Doporučuji všem návštěvníkům Krkonoš, aby tam o dovolené namířili své kroky,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Přízemí jednoho z nejstarších městských domů ve městě, jímž je stavení s číslem 222, slouží krátkodobým tematickým výstavám. Vedlejší dům číslo 222a je sídlem dvou expozic, které představují bohatý soubor předmětů vážících se ke lnářské výrobě v Krkonoších. K vidění jsou různé nástroje užívané ke zhotovení příze, dále k tkaní i tištění látek.

Nechybí vzorky textilií, které v minulosti proslavily krkonošské tkalce. Protější roubená místnost je zase věnována malovanému lidovému nábytku z konce 18. a počátku 19. století. Vybrané skříně, skříňky, truhly ale i kolébka či židle přestavují bohatství lidových vzorů.

Ve zděném podsíňovém domě číslo 223 je nejen pokladna muzea, ale také informační centrum s prodejnou publikací i suvenýrů. Krajní ze čtyř domků Krkonošského muzea, jenž nese číslo 224, pak obsahuje několik menších expozičních celků. V přízemí se nachází instalace seznamující s dějinami města Vrchlabí a také galerie. V patře je vedle interiérové expozice podkrovní světničky, zařízené ve venkovském stylu poloviny 19. století, také část věnovaná řemeslné výrobě včetně tradičního zhotovování figurek Krakonošů.

Další prostory patří výtvarným projevům lidové zbožnosti včetně podmaleb na skle a betlémů. V domku také nechybí kout věnovaný dětem. Ty se v něm nejen zabaví, ale také seznámí s některými fenomény krkonošské historie.

Tagy