weby pro nejsevernější čechy

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky děkovala za boj proti koronaviru. Hejtman zároveň ocenil vybrané osobnosti

Záslužnou medaili IZS Libereckého kraje II. stupně v liberecké kavárně Pošta z rukou hejtmana převzalo čtrnáct osobností. Významnou měrou se totiž podílely na zvládnutí epidemie COVID-19 v kraji. Oceněné nominovali členové Bezpečnostní rady Libereckého kraje a zástupci neziskových a dobrovolnických organizací z regionu. Slavnostní předávání medailí doprovodil koncertHudby Hradní stráže a Policie České republiky. Vedení kraje uděluje medaile vždy v souvislosti s mimořádnými událostmi a konkrétními počiny jednotlivců.

Medailonky oceněných záslužnou medaili IZS Libereckého kraje II. stupně:

1) MUDr. Jana Prattingerová – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 

MUDr. Jana Prattingerová je vynikajícím odborníkem v oboru epidemiologie. Z titulu své funkce i vzdělání, ale také osobním nasazením a oddaností oboru, dlouhodobě udržuje velmi vysokou efektivitu a odbornou úroveň boje proti infekčním nemocem v Libereckém kraji. Díky těmto vlastnostem, odborností a nasazení na hranici sebeobětování, ale i díky schopnosti strhnout kolektiv MUDr. Jana Prattingerová významným způsobem přispěla ke zvládnutí epidemie COVID-19 v Libereckém kraji.

2) MUDr. Jan Lejsek – Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Doktor Jan Lejsek dlouhodobě usiluje nejen o zajištění bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatele, ale zasadil se zejména o vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců v této oblasti.

3) Ing. Michal Tomáš – Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Inženýr Michal Tomáš je obětavý kolega, který v době nouzového stavu sloužil jednak jako zdravotnický záchranář, dále jako aktivní člen HART (týmu, který byl přednostně určen k přednemocniční neodkladné péči u COVID pozitivních pacientů) a v neposlední řadě pracovník oddělení krizové připravenosti, který na úkor času stráveného se svoji rodinou, odvedl svým nasazením obrovský kus práce při zajišťování logistiky ochranných pracovních pomůcek pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje.

4) poručík David Kořínek – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Poručík David Kořínek, DiS. působil v době koronaviru jako významný konzultant pro jednotky požární ochrany i další základní a ostatní složky IZS v Libereckém kraj v tématech ochrany, desinfekce a dekontaminace osob či dopravních prostředků při zásahové činnosti. Dále se podílel na nastavení principů desinfekce a dekontaminace nebytových prostor jednotlivých složek a konzultační činnosti v průběhu těchto aktivit v případech předpokládaného výskytu osob s podezřením na COVID-19. Díky svým znalostem, schopnostem a dovednostem tak působil ve prospěch Integrovaného záchranného systému napříč složkami i ve prospěch obyvatel a návštěvníků Libereckého kraje.

5) kapitán Mgr. Vladimír Stránský – Policie České republiky (KŘP LK)

Kapitán Vladimír Stránský se velmi aktivně podílel na řešení situace na státních hranicích v době nouzového stavu. Bez ohledu na volný čas organizoval zabezpečení na hraničních přechodech z pohledu bezpečnosti silničního provozu jak samotných účastníků silničního provozu, tak i policistů, vojáků a celníků.

6) PhDr. Alena Riegerová – Krajský úřad Libereckého kraje

Paní doktorka Alena Riegerová působí od roku 2008 ve funkci vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje a je zároveň krajským zdravotním radou. Po celou dobu své působnosti na úřadě je členkou Bezpečnostní rady Libereckého kraje a aktivně se podílí na její činnosti. V době nouzového stavu byla nedílnou součástí týmu, který zajišťoval zvládání důsledků epidemie COVID-19 v Libereckém kraji.

7)MUDr. Vladimír Kracík – Krajská nemocnice Liberec

Primář oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Vladimír Kracík pracuje v Krajské nemocnici Liberec od roku 1987 a oddělení klinické mikrobiologie vede od roku 1995. V době covidové epidemie se zpočátku podílel na koordinaci dodávek spotřebního a odběrového materiálu. Z důvodu několikanásobného navýšení kapacity laboratorních vyšetření zajistil chod oddělení, nepřetržité služby, rozšířil kapacitu laboratoře jak z technického, tak personálního hlediska včetně zásobování diagnostickými prostředky.

8)Věra Morávková – Krajská nemocnice Liberec

Paní Věra Morávková pracuje v Krajské nemocnici Liberec od roku 1986 a posledních 7 let zastává funkci vrchní sestry na infekčním oddělení. V době covidové epidemie svým postojem velmi pomohla k organizaci a zajištění bezpečného provozu infekčního oddělení. Výrazně pomohla k celkové koordinaci a mezioborové spolupráci. 

9) prof. RNDr. David Lukáš, CSc. – Technická univerzita v Liberci

Profesor David Lukáš spojil svůj profesní život s Technickou univerzitou v Liberci. Na ní působil jako předseda akademického senátu vysoké školy, prorektor a v letech 1997–2002 jako rektor. Dlouhodobě se zabývá fyzikálními procesy při elektrostatickém zvlákňování polymerů, v této oblasti je autorem řady publikací a patentů. Jedním z nich je patent na zařízení pro výrobu polymerních nanovláken pomocí střídavého proudu. Prototyp tohoto zařízení byl využit právě v době nouzového stavu na výrobu nanovlákenných vrstev s vysokou filtrační účinností.

10) Miloslav Masopust – společnost Elmarco

Pan Miloslav Masopust pracuje ve firmě ELMARCO s.r.o. od r. 2009, od r. 2013 je jednatelem a od roku 2016 i generálním ředitelem firmy. Během pandemie COVID–19 společnost ELMARCO přijala mimořádná opatření k naprosto ojedinělému navýšení svých výrobních kapacit, aby vyhověla požadavkům zákazníků na dodávky strojů na výrobu nanovláken v požadovaném termínu. Zároveň zcela výjimečně vyráběla materiál jako takový, který byl použit na výrobu roušek pro dodávky organizované Krajským úřadem  Libereckého kraje.

11) Bc. Tomáš Levinský – starosta města Rychnov u Jablonce

Pan starosta Tomáš Levinský v době nouzového stavu s pomocí zaměstnanců městského úřadu zajistil materiál a výrobu roušek a jejich následnou distribuci včetně dezinfekce mezi občany, zdravotní středisko a místní podnikatele. Dále se podílel na možnosti zajištění nákupu pro seniory a občany v karanténě. Vzhledem k vyššímu výskytu nakažených osob ve městě podával občanům aktuální informace a konzultoval s nimi případné osobní dotazy. Problémy vzniklé v této obtížné situaci řešil vždy operativně a bez zaváhání.

12) Vendula Prousková – Český červený kříž, oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

Paní Vendula Prousková se stala se hlavní koordinátorkou všech členů Českého červeného kříže i zapojených členů ostatních organizací (vodní záchranná služba, skauti, Systema Liberec), zajišťovala bezproblémový chod všech těchto součástí, komunikovala. Vyjma nedělí odsloužila během korona krize  za 10 týdnů více jak 600 hodin. Byla hlavní pomocnou rukou při řízení dobrocentra v Jablonci i Semilech a pomocná duše krizového callcentra v Jablonci nad Nisou.

13) Klára Zahradníková – Komunitní středisko Kontakt Liberec příspěvková organizace

Paní Zahradníková byla v době pandemie nejaktivnějším dobrovolníkem. Pomáhala v rámci organizace KONTAKT. Zapojila se do všech forem pomoci, od obsluhy dispečinku krizových linek, přes rozdávání roušek v nákupních centrech a měření teploty návštěvníkům Magistrátu statutárního města Liberce, až po realizaci nákupů seniorům, včetně donášky léků. Celkem odpracovala téměř 100 dobrovolnických hodin, navíc v rámci svého zaměstnání v mateřské škole šila ochranné roušky.

14) Petra Šebková – ADRA o. p. s.

Paní Petra Šebková se zapojila do dobrovolnické činnosti minulý rok. Věnuje se několik let podnikání. I přesto, že je Petra velmi pracovně vytížená, ve svém nabitém programu najde čas na dobrovolnictví a pomoc druhým lidem. Petra ráda pomáhá druhým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, to se ukázalo během koronavirové pandemie, když se zapojila jako dobrovolnice a ujala se nakupování a rozvozu potravin pro seniory, onkologicky nemocné lidi a chronicky nemocné lidi na Turnovsku. Paní Šebková sama říká, že medaili nepřebírá sama za sebe, ale za celý tým dobrovolnického centra ADRA, který se podílel na pomoci druhým během pandemie.

Tagy