weby pro nejsevernější čechy

Rekonstrukce mostu na státní silnici u Zahrádek omezí dopravu

Z důvodu stavebních prací na mostech u obce Zahrádky na Českolipsku dojde k úplné i částečné uzavírce provozu na silnici I/9. Ten bude zcela uzavřen ve dnech 4. – 6. 7. 2020 a 10. – 12. 7. 2020. Mimo tyto termíny tam bude silniční provoz veden kyvadlově, nejprve po mostním provizoriu a následně po opravené polovině vozovky obou mostů. Krajský úřad Libereckého kraje povolil dopravní omezení do konce října letošního roku. Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Prohlídky mostů na silnici I/9 u obce Zahrádky ve směru na Jestřebí odhalily, že oba objekty jsou ve špatném technickém stavu. To si vyžádalo omezení jejich zatížitelnosti i omezení silničního provozu. Na základě toho zajistilo Ředitelství silnic a dálnic ČR projektovou dokumentaci na rekonstrukci obou mostů.

Termín částečné uzavírky provozu byl stanoven od umístění prvního mostního provizoria, nejdříve od 7. 7. 2020 a nejpozději do 31. 10. 2020.

„Poté bude nutné úplně uzavřít provoz silnice I/9 v úseku Zahrádky–Jestřebí. Výstavba mostních provizorií proběhne ve dnech 4. – 6. 7. 2020 a ve dnech 10. – 12. 7. 2020,“ vysvětlil Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Po tuto dobu je stanovena objízdná trasa následovně. Povede od Doks a Dubé – v Jestřebí po silnici III/26832 směr na Zákupy a dále po silnici II/268 Zákupy–Svojkov na křižovatku se silnicí III/26845, po silnici III/26845 do Nového Boru, Pihele na silnici I/9.

Objízdná trasa pro vozidla od Děčína, Litoměřic bude vedena po silnici I/9 do Nového Boru, Pihele, a dále po silnici III/26845, silnici II/268 Svojkov–Zákupy, silnici III/26832 Božíkov–Srní– Provodín–Jestřebí na silnici I/9 a I/38.

„Na Českolipsku již probíhají i další dopravní omezení na krajské silniční síti. Největších z nich jsou na silnicích II. třídy v České Lípě a v Dobranově, kde probíhá kompletní rekonstrukce mostu v úseku Mimoň–Ralsko a kde dojde ke kompletní obnově povrchu silnice. Obě akce jsou spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu a budou dokončeny v roce 2021,“ uzavřel Jan Sviták, náměstek pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Tagy