weby pro nejsevernější čechy

Smysluplný a potřebný INTEGRA JAM proběhl již podvanácté

Již tradičně v městských sadech proběhl ve středu 16. září 2020 další ročník velmi příjemné akce  INTEGRA JAM, letos s podtitulem Umění v pohybu — Pohyb v umění. Celý program začal veselou pohádkou v podání Divadla Krabice Teplice za nadšeného přijetí nejmenších diváků. Poté už byly v celém prostoru připraveny nejrůznější výtvarné a pohybové aktivity a později odpoledne i další vystoupení souborů v Mušli městského parku. Jsem velikým příznivcem této velmi potřebné akce a každý rok se těším, s čím novým studenti přijdou. Letos se opravdu vytáhli, pro mne  třeba úžasná Pantomima, kde děti, nastrojené do nejrůznějších masek, předváděly pantomimicky čtenou pohádku nebo příběh. Skvělé! Ale totálně mne dostali „kreslící robůtci“ z kelímku, originální, hravé, hotový Kintera!! Tleskám!

 

Co je to vlastně Integra Jam? Mgr. Jitka KRATOCHVÍLOVÁ, PhD., odborná asistentka na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, pro nás objasnila smysl akce: „Akce INTEGRA JAM je vlastně umělecko — integrační festival, dalo by se říci, že je to proinkluzivní festival. Primárně je určen studentům pedagogiky, kteří si v rámci projektu hravou a pozitivní formou získávají důležité pedagogické zkušenosti. Právě oni připravují výtvarné, výtvarně pohybové a pohybové dílny, které pak na festivalu prezentují a vedou. Sekundárně je pak určen celé společnosti. Tady na otevřeném místě ve veřejném prostoru uprostřed města se sejdou děti, studenti, žáci základních škol, speciálních škol i klienti ústavů sociální péče, senioři, maminky s dětmi, kteří mají možnost se setkat, komunikovat a společně tvořit. Hlavním mottem je tedy setkání a setkávání se, komunikace a společná tvorba nebo pohyb, hra.“ 

I přes velmi příznivé, téměř letní slunečné počasí bylo znát, že letošního ročníku se účastní méně návštěvníků, než tomu bývalo v letech předešlých. K tomu dr. Kratochvílová poznamenala: „Pravidelně je o akci veliký zájem a míváme přes pět set účastníků nejrůznějších věkových skupin. V letošním roce nedokážeme odhadnout kolik lidí vlastně přijde… Omlouvaly se nám instituce, které tradičně spolupracují, právě z důvodů coronavirové krize a různých vnitřních opatření a směrnic, které v této souvislosti ony instituce mají. To je vidět třeba i na skupině Univerzity třetího věku, letos jsou tu pouze tři zástupci seniorů. Jsme opravdu rádi, že lidi přicházejí, ale samozřejmě chápeme obavy a víme a ctíme, že zdraví je na prvním místě.“

Ať už návštěvnost byla jakákoli, smekám před všemi, kteří celý den připravili a organizovali. Veliké díky! A věřím, že se za rok opět setkáme, tentokráte jistě v lepších časech!

Tagy