weby pro nejsevernější čechy

V Muzeu města Ústí nad Labem vzniká expozice Naši Němci

Přes skutečnost, že se prakticky veškerý kulturní život v naší zemi zastavil, v ústeckém muzeu, zatím uzavřeném pro veřejnost, se stále pilně pracuje. Naše redakce dostala exklusivní možnost nahlédnout do příprav chystané expozice NAŠI NĚMCI. Tématem expozice jsou dějiny německojazyčného obyvatelstva v českých zemích od středověku do 20. století. Expozici připravuje sdružení Collegium Bohemicum, bude rozložena do dvou pater muzea a půjde patrně o největší stálou výstavu s podobným tématem v České republice.

Nahlédnout do vznikající výstavy nám umožnil pan Mgr. Tomáš OKURKA, Ph.D., zástupce ředitele Collegia Bohemica a správce sbírky. Využili jsme příležitosti a položili mu pár otázek.

JH: V jaké fázi je momentálně příprava expozice ?
TO: Samotná příprava měla několik fází. Koncepce výstavy vznikala už před deseti lety a pracovali na ní historici a muzejníci z celé České republiky i ze zahraničí. Celá koncepce se rozvíjela pod supervizí Vědecké rady Collegia Bohemica, kde jsou skutečně špičkoví odborníci, profesoři z univerzit českých, německých a rakouských. Na základě koncepce bylo vypracováno libreto a architektonický návrh, který je dílem Ateliéru PROJEKTIL pod vedením docenta Brychty. První návrh byl zpracován v roce 2014, ale nakonec byl projekt pro nedostatek financí na čas odložen. Od roku 2017 se začalo opět intenzivně pracovat, byla provedena aktualizace architektonického návrhu, vypsalo se výběrové řízení na zhotovitele výstavy, v němž zvítězil tým Davida SYROVÁTKY. Budovat se začalo na jaře 2020, momentálně je několik místností z velké části hotových a v dalších je expozice rozpracována. Celkově je možno říci, že hotova je zhruba polovina celé expozice.
JH: Do jaké míry zasáhla do vzniku výstavy celá první a nyní i druhá vlna coronakrize?
TO: Je jasné, že celý stav od jara významně zahýbal s časovým plánem výstavby, zpomalily se například dodávky materiálu ze zahraničí.
JH: Kdy podle vás bude expozice dokončena a kdy by měla být představena veřejnosti?
TO: Předpokládáme, že expozice bude dokončena na přelomu letošního a příštího roku, což byl tedy odhad před příchodem druhé vlny coronakrize. Podle situace bychom ji rádi někdy na jaře 2021 definitivně slavnostně otevřeli.
JH: Počítáte s nějakými částečnými obměnami expozice a v jaké frekvenci?
TO: K nějakým výraznějším zásahům by po dokončení už nemělo docházet, myslím si, že expozice je budována tak, aby v té podobě mohla fungovat po několik let. Pokud bude doplňována, půjde jen o jednotlivosti, v jednání je například zápůjčka obrazu Oskara Kokoschky.

 

Tagy