weby pro nejsevernější čechy

Liberec začal používat nový nástroj k mapování bezpečnosti ve městě

Nový efektivní nástroj pro mapování stavu kriminality na území obce začalo používat statutární město Liberec. Projekt s názvem Mapy budoucnosti II. mu pomáhá aktivněji sledovat bezpečnost ve všech jeho lokalitách. Data o stavu kriminality budou online dostupná i veřejnosti.

Jde o projekt prevence kriminality založený na spolupráci města a městské i státní policie na sdílení údajů o kriminalitě. Sběr dat nám dovolí přesnější zacílení hlídek strážníků, asistentů prevence kriminality, ale i městského kamerového systému do konkrétních lokalit, které to nejvíce potřebují. Unikátní je, že data o stavu kriminality ve městě jsou otevřená veřejnosti,“ říká primátor města Liberec Jaroslav Zámečník.

Mapování pomůže i efektivnějšímu využívání terénních sociálních pracovníků nebo investic do programů prevence kriminality.

Smyslem projektu, jehož nositelem je Ministerstvo vnitra ČR, je efektivní a profesionální veřejná správa založená na pokročilé znalosti bezpečnostní situace. V zahraničí mají s podobným sběrem dat a mapováním lokalit velmi dobré zkušenosti. Používání takového nástroje můževýznamně napomoci ke zvyšování bezpečnosti Liberečanů,“ vysvětluje manažer prevence kriminality statutárního města Liberec Lukáš Poruba.

Důležitá je u projektu i spolupráce s akademickou sférou. Město v tomto směru předpokládá pomoc s přípravou softwarových řešení a dat například od Technické univerzity v Liberci.

Bezpečnostní situaci na území Liberce, ale i dalších měst, která jsou vytipována pro testovací fázi nového projektu, mohou lidé už nyní sledovat na adrese: https://kriminalita.policie.cz/

Pomáhat s mapováním bezpečnostní situace mohou přímo i občané. Například tím, že se zapojí do anonymní ankety k pocitu bezpečí, kterou vyplní na adrese:http://www.regiopartner.cz/pruzkumy/index.php/189766/lang-cs

Tagy