weby pro nejsevernější čechy

Široká paleta básnických performancí v galerii Lázně

Pohled na umělecký, společenský i politický život v zemích za železnou oponou z tehdejší i dnešní perspektivy nabízí prostřednictvím tvorby východoevropských umělců interdisciplinární výstava Poezie a Performance. V Oblastní galerii Liberec je k vidění od 17. prosince do konce února příštího roku.

Co člověk prostřednictvím jazyka může dělat a čeho může dosáhnout?

Kinematografická poezie, audiogesta nebo tělesná poezie. Zdánlivě nereálná spojení jsou podstatou audiovizuálních instalací, fotografií a objektů na výstavě, která už v různých obměnách rozvlnila intelektuální hladiny v Žilině, Wroclawi, Curychu, Drážďanech nebo Bělehradě. I liberecká edice výstavy dokazuje, že umění zrozené v socialistickém bloku v druhé polovině minulého století může být a zůstává provokativní, invenční a aktuální i dnes, kdy na ně reagují současní tvůrci v zcela odlišných podmínkách a po svém.

V bazénové hale a na ochozu liberecké galerie Lázně se v šesti výstavních celcích představí na 150 děl a instalací umělců a umělkyň z nejrůznějších částí východní Evropy, od Lotyšska a Ruska až po Chorvatsko a srbskou Vojvodinu.Vystavující autoři se zabývají pracís jazykem a využívají k tomu estetické prostředky, vytvářejí performativní situace, v nichž rozvíjejí a zkoumají možnosti a meze jazykového vyjadřování. Díla vycházejí v naprosté většině z prostředí undergroundových či polooficiálních kulturních scén vzniklých v druhé polovině 20. století v zemích reálného socialismu a jsou ovlivněna tamním politickým prostředím.

„Právě v obdobích, kdy autoři pociťují krize a tlaky jak ve sféře uměleckých vyjadřovacích prostředků, tak i v politické situaci, která brutálně vtrhává do jejich životů, získává vztah poezie a performance výjimečnou naléhavost, neboť dává možnost vyjádřit souvislosti, které by jinak zůstaly nevyslovené,“ vysvětluje jeden z kurátorů výstavy Tomáš Glanc.

Východoevropští umělci světového věhlasu poprvé v Liberci

Mezi vystavujícími autory jsou osobnosti, jejichž díla jsou k vidění ve světových muzeích a galeriích. KatalinLadik vstoupila v 70. letech do jugoslávského umění s vyzývavými, a přitom subtilními experimenty s vlastním hlasem a tělem. Jako rodačka z Vojvodiny, hovořící maďarsky i srbsky, ztělesňuje dodnes tvorbu, která zpochybňuje národní identitu umění, ptá se po významech – nahého – ženského těla a slova transformuje v magické šifry.

Polská fotografka a konceptuální umělkyně Ewa Partum ve své „aktivní poezii“ bere písmena z ideologických hesel polského socialismu a rozhazuje je v přírodních či městských scenériích v osvobodivém gestu spontánního „básnění“. Její úvahy o moci jazyka dnes zahajují novou expozici současného umění v MOMA (Museum ofModern Art) v New Yorku.

Z Třebíče až na vrchol mezinárodní scény zvukové poezie, kde se užívá nahrávek lidského hlasu, jejich míchání a překrývání, ke komponování objevných úvah a pochybností o folklóru, filozofii, povaze jazyka – i tak by se dalo shrnout mnohostranné umění českého klasika experimentální poezie Ladislava Nováka.

Své místo na výstavě zaujme rovněž věhlasný kosmopolitní výtvarný umělec a básník s ázerbajdžánskými kořeny Babi Badalov a stopu zanechá i Václav Havel, jehož tvůrčí vklad je zastoupen v rekonstrukci experimentálního programu libereckého rozhlasového studia z konce 60. let. Návštěvníci Oblastní galerie tak díky instalaci germanisty, umělce a pedagoga Technické univerzity v Liberci Pavla Novotného, který se zabývá radioartem, budou mít vzácnou možnost poznat rozhlasovou tvorbu studia, jež je v povědomí Liberečanů spjato zejména se srpnovými událostmi roku 1968.

Pro prezentaci jako celek je příznačná souvztažnost nejrůznějších typů vzájemně se doplňujících exponátů. Vystavují se textové partitury, interaktivní objekty, zvukové a obrazové záznamy, filmy, fotografie a instalace dokumentující jednotlivé performance. K vidění budou také německé experimentální filmy z 80. let.

Velký důraz kurátoři kladou i na vlastní architektonicky unikátní pojetí instalace liberecké výstavy Poezie a Performance, která stejně jako v ostatních edicích v jiných městech citlivě pracuje s exponáty v konkrétním prostoru a místním kontextu.

Vystavující autorky a autoři:

Akademia Ruchu,

Nikita Alekseev,

Gábor Altorjay,

Pavel Arsenev,

DamirAvdić,

Babi Badalov,

Bosch+ Bosch (Attila Csernik, Slavko Matković, LászlóSzalma, ImrePóth),

Bu-Ba-Bu (YuriAndrukhovych, OleksandrIrvanets‘, Viktor Neborak),

CollectiveActions Group,

Ľubomír Ďurček,

Exterra XX,

Else Gabriel,

Dorota Gawęda a EglėKulbokaitė (Young Girl Reading Group),

RimmaGerlovina,

Jelena Glazova,

Tomislav Gotovac,

Group ofSixArtists (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Fedor Vučemilović),

Bohumila Grögerová / Josef Hiršal,

DursGrünbein,

Gino Hahnemann,

Tibor Hajas,

Václav Havel,

Jörg Herold,

Jiří Kolář,

Vladimir Kopicl,

DávidKoronczi,

Verena Kyselka,

KatalinLadik,

YuriLeiderman / Andrey Silvestrov,

Via Lewandowsky,

Vlado Martek,

KirillMedvedev,

Jan Měřička,

Andrei Monastyrski,

Ladislav Novák,

Pavel Novotný,

NSRD (HardijsLediņš, JurisBoiko, ImantsŽodžiks), OHO Group (Nuša&Srečo Dragan, NaškoKrižnar),

Orange Alternative,

Orbita (SemyonKhanin , Artur Punte, Vladimir Svetlov),

Roman Osminkin,

Ewa Partum,

BogdankaPoznanović,

DmitriPrigov,

PussyRiot,

Lev Rubinstein,

Gerhard Rühm,

Mladen Stilinović,

Gabriele Stötzer,

TamásSzentjóby,

BálintSzombathy,

Slobodan Tišma,

Dezider Tóth (MonogramistaT.D),

RašaTodosijević,

Jaromír Typlt,

Jiří Valoch

Poezie a Performance. Východoevropská perspektiva

  1. 17. 12. 2020 – 28. 2. 2021, vernisáž s ohledem na epidemiologická vládní opatření neproběhne

Kurátoři: Tomáš Glanc, Sabine Hänsgen, Pavel Novotný

Komentované prohlídky:

  1. 1. v 17.00 / Komentovaná prohlídka výstavy s Pavlem Novotným zaměřená na činnost Československého rozhlasu v Liberci a jeho experimentální tvorbu v letech 1968–1969.
  2. 1. v 15.00 / Komentovaná prohlídka s Pavlem Novotným
  3. 1. v 17.00 / Performativní představení
  4. 2. v 15.00 / Komentovaná prohlídka výstavy s Tomášem Glancem
  5. 2. / 9.30 – 18.00 / mezinárodní sympozium

Změna programu vyhrazena.

Galerie bude od 17. 12. opět otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtky do 19 hodin. Galerie nabízí každý čtvrtek vstup zdarma.www.ogl.cz

 

Tagy