weby pro nejsevernější čechy

Liberec během pandemického roku evidoval téměř 280 ztrát a nálezů. K nejvíce kuriózním v minulosti patřily třeba sněžná fréza nebo protéza dolní končetiny

Téměř 280 nálezů, ztracených na různých místech, zaevidoval během uplynulého pandemického
roku 2020 úřad statutárního města Liberec. Mezi ty kurióznější v minulosti patřily například sněžná
fréza, protéza dolní končetiny nebo erotická pomůcka.
Zhruba v polovině případů se nálezy daří vrátit zpět jejich původním majitelům. Bezmála 280 položek
představuje stovky rozmanitých věcí.
„Pokud je například v autobuse MHD nalezena taška, která obsahuje několik dalších věcí, evidujeme ji
jako jednu položku. Celkem tedy lidé zapomenou či ztratí stovky různých doplňků. Mezi nejčastější
nálezy patří peněženky, mobilní telefony a klíče. Za rok 2020 evidujeme celkem 279 nálezů. Mezi ty
kuriózní v minulosti patřily třeba sněžná fréza, protéza dolní končetiny nebo plechový regál, který
ztratil projíždějící vůz,“ říká Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního a živnostenského statutárního
města Liberec.
V případě, že se majitele věci nepodaří najít, přechází po uplynutí tříleté lhůty stanovené občanským
zákoníkem vlastnické právo na obec. Magistrát města Liberce poté nabízí použitelné věci k prodeji v
simulované dražbě. Výtěžek této akce je potom formou daru poskytnut organizaci (sociální, nebo
zdravotnické zařízení, dobročinné účely, apod.) s působností na území Liberce.
V letošním roce úřad eviduje zatím 25 nálezů. Za stejné období roku 2020 jich bylo o dvacet více (45).
Pokles je patrně způsobený současnou situací a souvisejícími protipandemickými opatřeními.

Tagy