weby pro nejsevernější čechy

Putovní výstava představí zchátralé brownfieldy v Libereckém kraji

Zchátralé areály a oblasti, které se podařilo zachránit před zkázou a vdechnout jim nový život představuje putovní výstava, kterou uchystal Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. Kolekce snímků takzvaných brownfieldů, které se dočkaly revitalizace, je k vidění do 25. dubna v obchodním středisku Central v Jablonci nad Nisou.

 „Tato putovní výstava je účinným nástrojem, jak pomoci likvidaci zanedbaných a nefunkčních objektů či areálů na území našeho kraje a jejich opětovnému znovuvyužití,“řekl radní kraje Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

 

Český Dub – Česká Beseda

Putovní výstavy revitalizovaných brownfieldů se konají každý rok. V minulých letech proběhlyvýstavy v Liberci, v Jablonci nad Nisou, Semilech, Hrádku nad Nisou, v České Lípě, ve Frýdlantě, Chrastavě, Železném Brodě, v Jilemnici a dalších obcích Libereckého kraje.

  

Železný Brod – knihovna

Kdo by měl zájem dozvědět se víc o krajských brownfieldech, může navštívit web www.investujpodjestedem.cz.

„Tam lze získatdalší informace o této problematice a vyhledat i vhodné lokality pro podnikatelské záměry. Je také možné se obrátit na Agenturu regionálního rozvoje, která portál spravuje a je připravena zprostředkovat potřebné informace,“doplnil radní Ulvr.

Databáze brownfieldů a greenfieldů, což jsou pomyslné zelené louky určené k zastavění, v současné době obsahuje celkem 310 míst, z toho 40 jich je určených k prodeji a 17 k pronájmu.

Tagy