weby pro nejsevernější čechy

Raspenavský kostel dostane novou střechu díky penězům z kraje

Liberecký kraj letos podpoří své památky dotací v celkové výši 4 milionů korun. Raspenavský Kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na počátku 20. století v  neobarokním slohu , obdrží částku 650 000 Kč na výměnu krytiny a opravu střechy.
Obnova památek z financí rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu je pro kraj velmi důležitá. Díky dotačnímu programu i přímým podporám se daří ještě více motivovat
vlastníky k rekonstrukcím,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Raspenava, obec ve Frýdlantském výběžku, se stala koncem roku 2012 unikátním místem archeologického nálezu. Výkopy odkryly základy gotického kostela – roh sakristie, část zdi a pohřebiště. Tyto objevy doložily, že na místě dnešního Kostela Nanebevzetí Panny Marie stával raně gotický kostelík, který byl ve 2. polovině 17. století přestavěn v barokním stylu. O dvě století již nepostačoval rostoucí obci, proto zdejší továrník Gustav von Richter financoval stavbu kostela nového.
Z původního kostela se zachovala pouze věž a části vnitřního vybavení – hlavní oltář a varhanní skříň. Podle projektu liberecké kanceláře Gustav Sachers Söhne vznikla svatyně nová.
Průčelí vybudovaného kostela směřuje nyní k silnici. Součástí areálu je i novobarokně upravená fara a u vchodu na hřbitov novogotická Richterova rodinná hrobka, kterou projektoval roku 1895 Franz von Neumann.

Tagy