weby pro nejsevernější čechy

Má práce je o lidské potřebě bezpečnosti a touze po podpoře. Galerie Deska odhalila novou instalaci německé umělkyně

V sobotu 7.srpna proběhla letos již druhá vernisáž u Galerie DESKA v ústecké čtvrti Střekov. Svoji instalaci s názvem I can´t get hang of it (Nemůžu se toho chytit) zde představila německá umělkyně Elisa MANIG. Úvodní slovo pronesla kurátorka Michaela Spružinová.

Ve své práci se Elisa Manig zajímá o lidskou potřebu bezpečnosti a opory. Zabývá se estetickými, architektonickými a teoretickými otázkami vesmíru. Konstrukce, díky nimž věci drží pohromadě, se staly důležitým tématem její práce. Hlavní zaměření je na ambivalenci pocitu používání prvků nebo konstrukcí zaručujících bezpečnost. Vznikají tak prostorové instalace, které mohou působit komicky a překvapivě. Materiály, které Elisa používá, jsou ve většině případech konstrukčního nebo stavebního charakteru. Její site-specific instalace vytvářejí nekonečné množství domněnek o jejich praktickém využití. Díky tomu dochází k vzájemné komunikaci s divákem, který v některých objektech může nacházet i předměty každodenní potřeby.(MS)

„Můj umělecký zájem spočívá ve věcech a konstrukcích, které organizují a strukturují městský, ale i náš soukromý prostor. Má práce je o lidské potřebě bezpečnosti a touze po podpoře. Přitom se zabývám estetickými, architektonickými a teoretickými otázkami o vesmíru. Materiál tuto zkušenost umožňuje. Současně jsou zviditelněny prostorové hranice a jimi uzavřený prostor. Prostor je dějištěm pro manévrování. Jde o volný umělecký prostor otevřený relativizaci známých prostorových pohledů a vyzkoušení nových. V redukci na několik věcí, nejlépe na jednu, se komplikované stává jednoduchým a získává ještě větší komplexitu. Svou prací bych chtěla podnítit reflexi o samozřejmé povaze našeho okolí. Pracuji s pocitem rozpolcenosti prvků a konstrukcí, které mají zajistit bezpečnost. Důraz je kladen na struktury a věci, které nás obklopují, usnadňují nám život a ztělesňují lidskou potřebu bezpečí. Moje díla jsou objekty z našeho fyzického světa a zároveň abstrakce. Ve své křehké materialitě jsou falešnými architekturami, jejichž redukovaný konstrukční moment nakonec dává jen křehkou oporu. Podpora, držení, náklon, pád — základní prostorové jevy související s materiálem si mohou pohrávat s vnímáním objektů a úhlem pohledu.“ (EM)

Elisa Manig — narozena v roce 1987. Studovala na Akademii výtvarných umění v Drážďanech u profesorky Moniky Brandmeier.

Instalaci bude možno vidět až do 1.10. 2021

Tagy