weby pro nejsevernější čechy

Co se děje v oblastní galerii v Liberci? Výtvarníci píší otevřený dopis hejtmanovi.

Vážený pane hejtmane, vážená paní Vinklátová,
obracíme se na Vás se svým znepokojením nad způsobem řízení Oblastní galerie Liberec. Galerii máme rádi, za mnoho jí vděčíme a ačkoli nejsme její součástí, není nám její osud lhostejný. Od nástupu nového ředitele, pana Pavla Hlubučka, galerii opustilo několik odborných pracovníků.
Důvody byly různé, od zklamání novým řízením po spektakulární vyhazov během tří hodin. Je zjevné, že se tu vytrácí kontinuita odbornéhovedení galerie. Oblastní galerie Liberec se v posledních letech vyprofilovala jako velmi významné pracoviště, které se zabývá nejen tematikou německojazyčných umělců na území ČR, ale zejména výtvarným uměním širšího regionu. V připravených  projektech šlo o spojení badatelské činnosti s výstavními aktivitami. Dost dobře si nedovedeme představit kvalitní pokračování této práce bez personální kontinuity.  Práce kurátorů výstavních projektů je tvůrčí činnost, na kterou je samozřejmě třeba klást vysoké nároky, ale nelze ji úspěšně realizovat v ovzduší nedůvěry, šikanování a intrik. Situace, kdy je odborný pracovník vyhozen bez možnosti prezentovat výsledky své práce před veřejností, je morálně nepřijatelná.
Právě takovému jednání jsou pracovníci ze strany ředitele Pavla Hlubučka vystaveni.
Jistě třeba respektovat, že každý ředitel má svou koncepci a ne všichni odborní pracovníci v ní najdou své místo. Ale v tomto případě koncepce zůstává utajena. Veřejnosti předložena nebyla a máme důvod se obávat, že ani neexistuje. Dne 30. listopadu 2020 poskytl ředitel Pavel Hlubuček rozhovor v regionální televizi. V něm se zmiňuje, že: “V Oblastní galerii pracuje dobrý pracovní tým…”, “…nechystá žádná personální zemětřesení…”, nebo že “…nebude kurátorům zasahovat do práce…” Je asi těžké představit si větší rozpor se skutečnou praxí!
Selhává i základní komunikace s veřejností. Nejsou rozesílány pozvánky. To, že nepřicházejí ty tištěné, lze v současné situaci pochopit, ale nedostáváme ani ty elektronické.
To, o čem se naopak doslýcháme, jsou nepřijatelné metody nátlaku, vyžadování slepé poslušnosti, tedy to, co bývá označováno jako „bossing“. Příkladem je i prapodivné intrikování ve věci plánované výstavy V. K. Nováka, které vyústilo ve zrušení tohoto projektu. (viz rozhovor pro tv Genus, 30. listopadu 2020: “dostojíme závazkům, budou jen termínové korekce”). Máme zprávy, že se neuskuteční ani přislíbená výstava předního českého malíře Jana Merty, jenž strávil dětství a mládí v Liberci – městě, které se stalo jeho dlouhodobou a intenzivní inspirací.
Máme důvod předpokládat, že nejsme první, kteří na uvedené skutečnosti upozorňují. Názory na to, jakým směrem se bude galerie dále ubírat, se samozřejmě mohou lišit. V případě současného vedení onen směr ovšem nevidíme.
S touto situací se nehodláme smířit. Proto Vám adresujeme tento otevřený dopis, který budeme
veřejně sdílet.
Jan Měřička
Roman Karpaš
Znění dopisu podpořili:

Jaroslav Bárta, Václav Benda, Alena Bílková, Michael Čtveráček, Jiří Dostál, Jan Douša, Ivo Habán, David Hanvald,
Lída Klímová, Zuzana Kynčlová, Luděk Lukuvka, Jiří Machalický, Pavla Machalíková, Ondřej Michálek,  Pavel Novotný, Pavel Opočenský, Šimon Pikous, Jan Placák, Adéla Pomothy, Rudo Prekop, Martin J. Pouzar, Martin Rejman, Tomáš Rýdl, Václav Řezáč, Martina Sanetrníková, Petr Stibral, Ludmila Šikolová, Jaromír Typlt, Jana Válková-Střílková, Lenka Vilhelmová, Marius Winzeler

V Liberci 1. listopadu 2021
na vědomí
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Bc. Martin Půta
hejtman
Ing. Květa Vinklátová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Na vědomí:
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA
ředitel Oblastní galerie Liberec

Způsob kterým funguje liberecká galerie se nelibí desítkám umělců

Tagy