weby pro nejsevernější čechy

Rekonstrukce pokračuje. Turnovské muzeum získá nový sál a vystaví snímky Viléma Heckela

Rekonstrukce domu číslo 72 v turnovské Skálově ulici, který patří k areálu Muzea Českého ráje, úspěšně pokračuje. Její první etapa skončila, následovat budou další dvě. V budoucnu bude kromě provozně technického využití sloužit i k výstavním účelům.

„Dům uzavře a propojí celý areál muzea. Poskytne zázemí pro pracovníky muzea, místo v něm najde také například přednáškový sál. Vzhledem k návštěvnosti muzea bude docela určitě plně využitý,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Objekt přímo sousedí s hlavní muzejní budovou čp. 71 a spolu s domem U Bažanta vytváří průčelí uzavřeného muzejního areálu. Pro Muzeum Českého ráje jej v roce 2015 zakoupil Liberecký kraj. Stavební práce a úpravy zde pokračují již druhým rokem.

„Vzhledem ke skutečnosti, že se v domě až do ledna roku 2019 nacházely kanceláře turnovského městského úřadu, nemohlo jej muzeum fakticky využívat. Byl tak dostatek času na přípravu smysluplného projektu celkové rekonstrukce tohoto domu,“ řekl ředitel Muzea Českého ráje Jan Prostředník.

Kvůli stavbě objektu pro novou, nedávno zpřístupněnou horolezeckou expozici přišlo turnovské muzeum o řadu provozních místností: přednáškový sál, údržbářskou dílnu, sklad materiálu pro údržbu a sklad výstavního mobiliáře. Všechny tyto místnosti budou umístěny právě ve zrekonstruovaném domě číslo 72 spolu s rozšířenou expozicí mineralogie a konzervátorskými dílnami, které muzeum dosud provozuje ve zcela nevyhovujících prostorách.

„Nebudou chybět pořádací místnost pro archiváře, a především velký multifunkční přednáškový a výstavní sál. Přímo na expozici Horolezectví bude napojena Výstavní síň Viléma Heckela, kde budou vystaveny fotografie tohoto předního českého fotografa a horolezce, který spolu se svými třinácti kamarády tragicky zahynul 31. května 1970 pod Huascaránem,“doplnil Prostředník.

První etapa rekonstrukce skončila před měsícem, v polovině září. Spočívala v provedení bouracích prací, podchytávek, zvýšení únosnosti stropů, sanací zdí, odvodnění sklepa a ležatého svodu kanalizace. Náklady činily 3.254.020,51 korun včetně DPH. Na jejich uhrazení se podílejí Liberecký kraj a Program regenerace městské památkové zóny ministerstva kultury.

Nyní se v hrubých rysech zjevuje budoucí podoba jednotlivých provozních místností. „Doufáme, že v příštím roce navážeme druhou a v roce 2023 třetí etapou rekonstrukce, které by po stavební stránce měly opravu domu završit. Stavební úpravy si vyžádají ještě 16 milionu korun a na další 2 miliony vyjde pořízení vnitřního vybavení,“ uzavřel Prostředník.

Tagy