weby pro nejsevernější čechy

Putovní výstava představí brownfieldy v kraji, které dostaly druhou šanci

Kittelův dům, výtopna Kořenov, zámek Svijany, lůžkový hospic, pivovar ve Cvikově, část továrny v Andělské hoře nebo bývalá textilní továrna ve Frýdlantě. To jsou příklady revitalizovaných brownfieldů Libereckého kraje, které jsou k vidění až do 11. dubna na putovní výstavě v Obchodním centru Fórum v Liberci.

Výstavu pořádá Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. Lze ji, podobně jako krajskou webovou databázibrownfields a greenfields na území regionu, považovat za účinný nástroj, který přispěje k novému využití zanedbaných a nefunkčních objektů či areálů.

„Mám radost z toho, že řadu zanedbaných a opuštěných brownfieldů se podařilo zachránit a vdechnout jim nový život, ať už to byly například areály pivovarů ve Frýdlantu a Cvikově, textilní továrna v Semilech, která slouží dnes městskému úřadu či usedlost v Oldřichově v Hájích, jež se proměnila v centrum ekologické výchovy. V současné době prochází regenerací například letitý brownfield v Liberci – komplex bývalé ostašovské slévárny,“ řekl radní Jiří Ulvr, krajský radní pro rezort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Putovní expozice, které mapují revitalizované brownfieldy, se konají každý rok. V minulých letech je bylo možné zhlédnout v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech, Hrádku nad Nisou, České Lípě, ve Frýdlantě, Jičíně, Chrastavě, Železném Brodě, Doksech, Jilemnici, Turnově, Lomnici nad Popelkou a dalších obcích a městech Libereckého kraje.

Kdo by měl zájem dozvědět se více o této tematice, může navštívit web www.investujpodjestedem.cz.„Tam lze získatdalší informace a vyhledat i vhodné lokality pro podnikatelské záměry. Je také možné se obrátit na Agenturu regionálního rozvoje, která portál spravuje a je připravena zprostředkovat potřebné informace,“ doplnil radní Ulvr.

Další užitečné informace se nalézají na webových stránkách odboru regionálního rozvoje a evropských projektů krajského úřadu http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz.   Web Agentury regionálního rozvoje je na www.arr-nisa.cz  a obchodního centra Fórum  na www.forumliberec.cz.

 

Tagy