weby pro nejsevernější čechy

Tištěný komiks: Rozumovi na cestách aneb Desatero udržitelného cestovního ruchu v Národním parku České Švýcarsko

Rozumovi na cestách aneb Desatero udržitelného cestovního ruchu v Národním parku České Švýcarsko je název nového tištěného komiksu, který se snaží formou deseti minipříběhů sdělit malým návštěvníkům, jak se chovat v národním parku – tj. užít si dovolenou, a přitom být v souladu s přírodou.

Rozumovi jsou přitom taková běžná pražská rodina. Máma, táta, sedmiletý Tadeáš, desetiletá Anička a dvanáctiletý Kryštof, ti všichni se vydávají na týdenní dovolenou do Českého Švýcarska, kde zažijí spoustu úžasných věcí.

A proč právě Rozumovi? No, protože o věcech rádi přemýšlejí a snaží se nedělat hlouposti a zbytečnosti. Například vědí, že davy turistů můžou přírodu docela dost ohrozit, pokud se nebudou dodržovat pravidla. A jsou rozhodnuti dokázat sami sobě, že v národním parku se dají zažít úžasné věci, a přitom nikdo nemusí rostlinám, stromům ani zvířatům překážet nebo dokonce škodit.

Hlavním cílem komiksu je přitažlivou a odlehčenou formou seznámit čtenáře a návštěvníky se základními pravidly chování v národním parku a také s hlavními principy a udržitelného cestovního ruchu. Podobný materiál nebyl zatím minimálně pro území Národního parku České Švýcarsko nikdy vytvořen.

Jedná se o celkem deset mikropříběhů,vzájemně provázaných do jednoho celku. Jednotlivé příběhy se zaměřují na určitý princip – pravidlo a zadní strana každého mikropříběhu obsahuje pracovní list pro upevnění klíčového sdělení.

Komiks vydala MAS Český sever, z.s., v rámci realizace své rozvojové Strategie CLLD 2021-2027 ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko a Pedagogickou fakultou UJEP Ústí nad Labem. Projekt byl realizován díky finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí- Podpory obcí v národních parcích.

Komiks je v tištěné podobě k dispozici široké veřejnosti v informačních střediscích v Jetřichovicích a v Domě Českého Švýcarska. Je možné ho také stáhnout v elektronické podobě: https://www.masceskysever.cz/wp-content/uploads/2022/09/komiks.pdf

 

Desatero udržitelného cestovního ruchu návštěvníků NP ČŠ

 

  1. Buď in – Nechte auto doma. Raději pěšky než autobusem. Raději autobusem než autem. Raději oběd v restauraci než hromada plastových obalů od nápojů a baget.

 

  1. Respektuj rozdílnou intenzitu ochrany přírody v území. S tím souvisí i to, kam a kdy se smí či nesmí. Říkáme tomu klidová území a má to své důvody.

 

  1. Vnímej zdejší krajinu všemi smysly, prožívej a zažívej. Tady a teď. To do mobilu a na sociální sítě nedostaneš. Z toho jsou jen placaté obrázky.

 

  1. Dodržuj omezení ve prospěch přirozených přírodních procesů v lese. Pokud se někam nesmí, tak to má vždy dobrý důvod. Mohlo by ti jít i o život.

 

  1. Nepoškozuj to, co je zde chráněno. Vždyť kvůli tomu jsi sem přijel. A nejen ty.

 

  1. Pozoruj, co se zde děje, jaké procesy utvářely zdejší krajinu a jaké cykly a procesy probíhají ve zdejší přírodě. Neztěžuj jí to. Buď ohleduplný vůči přírodě a zvlášť vůči živočichům.

 

  1. Vzdělávej se, pokus se o navštíveném území dozvědět co nejvíce, sežeň si informace od strážců či v informačních centrech. Ale knížky, letáčky i webové stránky jsou taky fajn.

 

  1. Zapoj se do ochrany zdejší přírody a krajiny. Jak? Zeptej se strážců a v informačních centrech.

 

  1. Podporuj místní producenty a výrobce. To oni spoluutvářejí jedinečnost území – a to s výrazným využitím místních zdrojů.

 

  1. 10. Přemýšlej o místech, která jsi navštívil. Máš nějaký zajímavý nápad nebo postřeh? Poděl se o něj s námi.
Tagy