weby pro nejsevernější čechy

Dílo října v Oblastní galerii připomíná 100 let od narození Josefa Hýska

Obraz Krajina s viaduktem českého výtvarníka Josefa Hýska zvolila jako dílo měsíce října Oblastní galerie v Liberci. Hýskův život a většina tvorby byla spjata s jeho rodným Pojizeřím. Typickými znaky jeho pozdních děl, do níž se řadí vystavovaný obraz, je kubistické tvarosloví a tlumená barevnost.

Josef Hýsek se narodil 31. října 1922 v Držkově u Železného Brodu. Po studiu na pražské Akademii výtvarných umění se vrátil do Liberce a v roce 1959 se stal zakládajícím členem umělecké skupiny 7, která sdružovala umělce různých oborů a žánrů. Až do konce 60. let Josef Hýsek aktivně tvořil a vystavoval v Severočeském muzeu i v Oblastní galerii Liberec. Pro zdejší zoologickou zahradu navrhl výzdobu pavilonu paviánů a podílel se na vzniku keramické mozaiky v místě dnešní samoobsluhy v Paláci Dunaj. Vzhledem ke svému politickému přesvědčení byl událostmi roku 1968 a následnou normalizací donucen odejít do ústraní a věnoval se převážně restaurování obrazů. Zemřel 2. května 2000 v Liberci.

„Z našeho regionu pocházela a stále tu působí řada zajímavých výtvarníků. Jsem ráda, že na ně naše galerie nezapomíná,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Ve svých tvůrčích počátcích byl Hýsek ovlivněn impresionismem a po roce 1959 se přiklonil ke kubismu. Typickými znaky jeho obrazů jsou stroze komponované krajiny s přísným řazením ploch s pevnými tvary. Obraz Krajina s viaduktemJosef Hýsek namaloval v roce 1962. Obraz je laděn do šedých, hnědých a béžových tónů, které jsou charakteristické pro jeho tvorbu druhé poloviny 60. let.  „Dílo v zemitých barvách upoutá mírně pochmurnou atmosférou. Nad ostře řezanými a stínovanými liniemi kopců a domů se tyčí viadukt, jenž je svými mohutnými pilíři pevně ukotven v krajině,“ vysvětlila šéfkurátorka galerie Johana Kabíčková.

Tagy