weby pro nejsevernější čechy

Kachle z hradu Návarova zdobí granátová jablka i vyšpulené pozadí

K největším v Libereckém kraji patří soubor kachlů a jejich fragmentů z hradu Návarov. Pochází z větší části z archeologické sbírky Městského muzea v Železném Brodě, kam se dostal jako součást takzvané Vaníčkovy sbírky. Další kachle pochází z výzkumu archeologického pracoviště Severočeského muzea v Liberci, který se na hradě Návarově uskutečnil roku 1994.

„Na archeologických pracovištích našich muzeí pracují vynikající odborníci. Díky jejich práci a interpretaci jejích výsledků jsme schopni nahlédnout i do vzdálené historie našeho kraje,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

„Soubor obsahuje stovky různě velkých fragmentů kamnových kachlů. Ty se dělí na komorové s reliéfní čelní vyhřívací stěnou, jichž se nalezla většina, a nádobkové. Zcela výjimečným nálezem je keramický článek s motivem granátových jablek, který pravděpodobně sloužil jako obklad soklu kamen, nebo článek s vymodelovanou postavou klečícího člověka, který na lidi vystrkuje své pozadí,“ dodal archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský.

Nejvíce je zastoupena skupina komorových kachlů s reliéfní čelní vyhřívací stěnou. Téměř ve všech případech se jedná o fragmenty kachlů režných, pouze minimum má glazuru. Jen výjimečně se dochovaly celé reliéfní plochy. Rekonstruováno bylo kolem dvaceti reliéfů. Komory kachlů z takzvané Vaníčkovy sbírky byly vesměs druhotně odlámány, plně rekonstruovatelné jsou pouze u kachlů zachycených výzkumem Severočeského muzea.

Tagy