weby pro nejsevernější čechy

Dílo měsíce v Oblastní galerii připomíná Františka Bílka 

Sto padesát let uplyne v listopadu od narození významného představitele českého secesního symbolismu Františka Bílka. Škála jeho tvorby je velmi široká – působil nejen jako grafik, sochař, řezbář a keramik, ale i jako kreslíř, ilustrátor, autor návrhů knižních vazeb a v neposlední řadě také jako architekt. Jeho obraz s názvem V něm byla trním korunována vystavuje liberecká Oblastní galerie coby exponát měsíce listopadu.

„Dílo měsíce je vždy něčím výjimečné. Nyní je to právě významné výročí narození Františka Bílka. Vystavená grafika může přivést návštěvníka k zájmu o jeho další dílo,“  říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

František Bílek se narodil v jihočeském Chýnově a již od dětství se u něho projevovalo umělecké nadání. Vystudoval gymnázium v Táboře a poté odešel studovat malbu k profesoru Maxmiliánu Pirnerovi na Akademii výtvarných umění v Praze. Kvůli potížím s vrozenou oční vadou zabraňující Bílkovi rozeznávat některé barvy, přešel na radu svých učitelů na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze studovat sochařství, avšak nadále zůstal i studentem Akademie výtvarných umění.

Po získání stipendia odjel roku 1891 studovat do Paříže, kde se seznámil s mnoha umělci, s nimiž ho pojilo celoživotní přátelství; byli jimi Zdenka Braunerová, Alfons Mucha, Luděk Marold nebo Vojtěch Hynais. V té době vznikala Bílkova první díla inspirovaná jeho náboženským cítěním, která však byla negativně ohodnocenastipendijní komisí v Praze v čele s Josefem Myslbekem a Bílkovi bylo stipendium odejmuto. V roce 1893 se stáhl do ústraní a zřídil si v Chýnově sochařskou dílnu, kde tvořil osaměle, vyhýbal se určení směru a slohu i spolkovým setkáním.

Bílek byl hluboce věřícím člověkem a svou uměleckou práci bral jako službu Bohu. V jeho tvorbě převládají náboženské motivy, kdy často spojoval křesťanské a orientální náboženství v pomyslné jednotě světa a doplňoval svá díla mystickými texty. Grafika V něm byla trním korunovanázapadá přesně do tohoto schématu. Vznikla v roce 1941 a vyjadřuje tísnivou atmosféru dané doby.

Oblastní galerie Liberec má ve své sbírce zastoupena díla Františka Bílka jak z řad grafiky, kresby tak i z řad plastiky. Je na nich patrné umělcovo žánrové zacílení na náboženské a symbolistní motivy, v případě grafických prací se uchýlil k přírodním a architektonickým motivům,“ uvedla šéfkurátorka Oblastní galerie Johana Kabíčková.

Tagy