weby pro nejsevernější čechy

Kraj chce postavit pavilon učeben na Gymnáziu F. X. Šaldy v režimu Design & Build

Rada Libereckého kraje schválila vypracování studie proveditelnosti pro zadání Design &; Build na stavbu učeben na Gymnáziu F. X. Šaldy. Předpokládaná hodnota zakázky je 1.755.000 korun. Její součástí bude zpracování předprojektových prací, vypracování konceptu studie proveditelnosti, zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy, administrace dotace, zpracování knihy standardů nebo poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby Design & Build.
„Dodavatelský systém design & build se nám v minulosti osvědčil třeba při stavbách silnic a pomohl nám ušetřit nemalé finanční částky. V praxi to znamená, že stavební firma bude pružně a rychle reagovat na případné změny zadávacích požadavků. Naším cílem bylo ke zpracování studie vybrat vyzkoušená architektonická či projekční studia, která připraví kvalitní a podrobný návrh stavby,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.
Jako zpracovatele studie proveditelnosti kraj vybral sdružení společností Energy Benefit Centre a. s. a Projektový ateliér David s. r. o.
„Cílem kraje je neustále zlepšovat kvalitu vzdělávání v regionu. Příkladem toho je třeba výstavba center odborného vzdělávání, které umožňují žákům studovat v moderním prostředí a připravovat se tak kvalitněji na budoucí povolání,“ doplnil Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Tagy