weby pro nejsevernější čechy

Město provádí v parku Budyšínská záchranný archeologický průzkum

V těchto dnech probíhá v jednom z největších parků města Liberce, v Budyšínské ulici v blízkosti bazénu na Tržním náměstí, čilý ruch. Probíhá zde záchranný archeologický průzkum, který na základě požadavku města, provádějí pracovníci Archeologického oddělení Severočeského muzea v Liberci.
Na pěti místech parku tak archeologové odkrývají hluboké prostory, které vydávají stopy odkazující na historii našeho města. Místní obyvatelé přezdívají parku „Mrtvolky“. Důvodem lidového pojmenování je existence jednoho z největších libereckých městských hřbitovů, právě pod pozemkem parku. Pohřebiště bylo, po ukončení procesu pohřbívání těl v padesátých letech minulého století, sanováno pouze částečně. To s sebou v současné době přináší řadu problémů, které se vyznačují pohybem a propadem terénu na několika místech parku.
Město pracuje na zajištění bezpečného provozu v parku i nadále, proto neodkladně přistoupilo k terénnímu průzkumu. Ten za pomocí georadaru detekoval na několika místech anomálie, jež mohou znázorňovat podzemní prostory. V následujících týdnech zde budou probíhat archeologické práce, které přinesou zajímavé postřehy o liberecké historii. Následně pak může město tyto prostory zabezpečit tak, aby provoz v oblíbeném parku nebyl omezen.
„Archeologický průzkum potrvá do podzimních měsíců. Nalezené historické artefakty a kostry, které jsou nyní s opatrností vyjmuty z pohřebiště, si kolegové ze Severočeského muzea odvezou k prozkoumání a následnému uložení do muzejního archívu. Překvapením pro nás samotné byl nález kosterních pozůstatků členů významné liberecké rodiny Demuthových,“ popisuje Jiří Janďourek, náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby.

Tagy